Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 23.01.2014 kl. 18:00 - Lille sal, kulturhuset
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/14 R-270 - Reguleringsplan for Nessetveien 69
2/14 R-280 - Endret reguleringsplan for Nordbyveien 122
3/14 R-275 - Reguleringsplan for Myrveien 16 m.m. - Klage på vedtak
4/14 R-273 - Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - klage på vedtak
5/14 Gebyrregulativ etter plan og bygningsloven - 2014
6/14 Gnr 111 bnr 183 - Nebbaveien 73 - Vedtak om tvangsmulkt
7/14 Gnr 99 Bnr 40 - Kongeveien 140 - Klage på avslag - søknad om garasje.
8/14 Orientering om årsrapport vannområde Morsa 2012