Servering og fasiliteter

  • To mindre gapahuker - åpne for alle! 
  • Grill/bålplasser - husk at du er ansvarlig hvis du tenner bål uansett årstid! 
  • Benker på området 
  • Fint for lek i naturen 

Turmuligheter i området

Nordbyhukene er et flott turmål og utgangspunkt for turer videre inn i skogen. Mulig å gå ned lia og videre til Breivoll.

Slik kommer du deg hit

Hvis du ikke kommer til fots eller på sykkel, kan du ta buss sjekk entur.no for busstider. Med bil er det mulig å parkere ved Nordby barnehage eller kjør inn Sportsveien på toppen ved Nordby skole og parker ved klubbhuset.

Stor parkringsplass ved Nordbytun ungdomsskole, 500 meter å gå - litt trim er bra!

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Skikk og bruk - Allemannsretten

  • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
  • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei :)
  • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
  • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.