Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Privat avløpsanlegg

I Ås kommune er det cirka 500 husstander (hus og hytter) som eier et avløpsanlegg. Kommunens oppgave (enhet kommunalteknikk) er å gi tillatelser, føre tilsyn og følge opp slik at anleggene ikke forurenser mer enn nødvendig. Det finnes mange forskjellige renseløsninger, og det er krav om at alle avløpsanlegg skal tilfredsstille dagens rensekrav.

Søknad om utslippstillatelse

For informasjon om anleggstyper og søknadsprosedyrer, anbefales NIBIOs nettside.

Søknadsskjema, utslipp av avløpsvann

Krav til boligeiere med eget renseanlegg

Det er eierens ansvar å sørge for at avløpsanlegget fungerer som det skal. Renseanlegg trenger riktig drift, service og slamtømming for å fungere optimalt. Alle typer renseanlegg trenger derfor en serviceavtale med et fagkyndig firma.

Slamtømming

Alle små avløpsanlegg i Ås kommune er med i en obligatorisk slamtømmeordning. Tømming skjer automatisk etter det intervallet som er oppgitt i kommunens gebyrregulativ

Kommunen har kontrakt med firmaet Norva24Øst AS for gjennomføring av det praktiske arbeidet. Faktura for rutinemessig tømming sendes ut fra kommunen som del av kommunale gebyrer. Kostnaden for tømmingen er fordelt over årets fire terminer. Har du bestilt et ekstra tømming av anlegget, blir faktura sendt deg direkte fra Norva24 Øst med kostnad i henhold til deres listepriser.

 
 
  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Avløp i spredt bebyggelse

Sist oppdatert 30. juni 2022