I Ås kommune jobber ansatte i barnehage og skole med utgangspunkt i veilederen Nærvær og fravær i barnehager og skoler i Ås.

Veilederen er en støtte i arbeid med tidlig innsats, slik at ansatte skal få hjelp til å samle det laget som behøves når barn og ungdom faller utenfor.

Veilederen er sist revidert i desember 2023.

Les veilederen her

Veilederen kommer med en verktøykasse med en samling av maler og kartleggingsverktøy som kan brukes i arbeidet med bekymringsfullt fravær.

Verktøykasse