Slik søker du

Vi jobber med en digital løsning. Last ned skjemaene under og send til oss på mail eller lever i resepsjonen. 

Bor du i Frogn eller Vestby må du søke gjennom din kommune. 

Skjema for norskopplæring

Skjema for samfunnskunnskapskurs

Du kan  sende oss skjemaet på mail til: laeringssenteret@as.kommune.no

Eller du kan melde deg på kurs i vår resepsjon i Moerveien 10.
Gå inn skyvedørene og opp trappen til 2. etg. Vi har åpent mandag til fredag kl. 09.00-12.00.

Ta med pass, oppholdstillatelse og eventuell dokumentasjon på tidligere opplæring og prøver. 

 

Skoleruta for Ås læringssenter

Skoleruta for Ås læringssenter

2021-2022

 

Måned

Antall skoledager

Merknad

Plandager for lærere

August 2021

(10)

Første skoledag: Onsdag 18. august

Fredag 13. august

Mandag 16. august

Tirsdag 17. august

September 2021

(22)

 

 

Oktober 2021

(16)

Høstferie: Uke 40

 

November 2021

(21)

 

Onsdag 17. november

Desember 2021

(15)

Juleferie: f.o.m. onsdag 22. t.o.m. søndag 2. januar

 

Januar 2022

(21)

Juleferie t.o.m. søndag 2. januar

mandag 3. januar

Februar 2022

(15)

Vinterferie: Uke 8

 

Mars 2022

(23)

 

 

April 2022

(15)

Påskeferie f.o.m. mandag 11. april t.o.m. mandag 18. april

 

Mai 2022

(20)

Fri tirsdag 17. mai, torsdag 26. mai

 

Juni 2022

(12)

Fri mandag 6. juni

Siste skoledag: Mandag 20. juni

 Tirsdag 21. juni

Juli 2022

Skoleferie

 

190 skoledager

 

 

 

Undervisning

Norskopplæring

Vi tilbyr norskkurs fra alfabetiseringsnivå til kurs på B2 nivå. Opplæringen foregår i grupper etter nivå og læringstempo. Hvis du skal søke permanent oppholdstillatelse må du vanligvis gjennomføre opplæring i 250/550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Hvis du har rett og plikt eller bare rett, får du timene gratis av kommunen hvis du gjennomfører de 300/600 timene i norsk og samfunnskunnskap i løpet av 3 år fra de fikk første oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Du må ta samfunnskunnskap din egen bostedskommune for å få timene gratis. Hvis du har plikt, men ikke rett til opplæringen, må du betale opplæringen selv. Da har du ingen tidsfrist. Du må ta kurset hos godkjente skoler, for eksempel hos Ås læringssenter.

Samfunnskunnskapskurs

Det er obligatorisk med totalt 50 timer samfunnskunnskapkurs for personer med rett og plikt til opplæring. Det vil bli gitt opplæring fire ganger i året og kurset er delt i to deler med 25 timer per del.

Temaene for uke 32 og uke 8 er: Ny innvandrer i Norge, Historie, Geografi og levesett, Barn og familie og Helse,

Temaene for uke 40 og uke 25 er: Ny innvandrer i Norge, Utdanning og kompetanse, Arbeidsliv, Demokrati og velferdssamfunn.

Opplæringen er på Nordre Follo kommune Integrering og kompetanse, Indre Østfold migrasjonssenter avd. voksenopplæring i Askim eller Ås læringssenter. 

Priser

Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må du betale for å gå på kurs hos oss.

Pris for norskopplæring

 • Dagkurs: Kr. 400 pr. dag (4 timer à 45 min) 
 • Kveldskurs: Kr. 375 pr. kveld (3 timer à 45 min)

Vi har kurs fra A1-B2 nivå. Dagkursene går fra mandag til fredag. B2- kurset har undervisning kun mandager og tirsdager høsten 2022.

Kveldskursene går vanligvis to kvelder i uka. 

Pris for samfunnskunnskapskurs

 • Kr 100 per time

Pris for prøver i norsk og samfunnskunnskap

 • Kr 1 000 for samfunnskunnskapsprøve
 • Kr 1 000 for norskprøve skriftlig og/eller muntlig
 • Kr 480 for delprøve i norsk

Les mer om prøver her!

Statsborgerprøven

 • Kr 1 000 for statsborgerprøve

Fritak

I følge introduksjonslovens kan du søke om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap hvis du kan dokumentere at:

 • du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk
 • du har tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet
 • du har tilstrekkelige kunnskaper i samisk
 • det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker (må dokumenteres med legeattest)

For å søke om fritak må du sende en mail til laeringssenteret@as.kommune.no