Kommunal informasjon om din eiendom

Gjennom portalen Min Eiendom logger du deg på med Bank-ID og finner all relevant informasjon knyttet til din eiendom samlet på ett sted.

Min Eiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i våre grunnlagsdata. Ta i så fall kontakt med oss på post@as.kommune.no hvis du oppdager noe du mener ikke stemmer. 

Informasjon fra andre myndigheter

Tjenesten er under utvikling, og etterhvert vil du som hjemmelshaver få tilgang til statlige data om din eiendom. Over 80 kommuner i Norge bruker i dag denne løsningen. Via tjenesten MinSide, kan du også klikke deg inn på "Eiendommer" hvor det er lenke til den digitale grunnboka.

Innsyn der du ikke er hjemmelshaver

Du får innsyn i de eiendommene du selv eier. Hvis du ønsker innsyn i andre eiendommer eller områder, må du fortsatt ta kontakt med kommunen.