BadestrandSist målt*Kvalitet
Borggården31. juli 2023Mindre god
Breivoll31. juli 2023God
Kjærnes31. juli 2023God
Pollevann31. juli 2023God
Årungen31. juli 2023God

*Dato prøven ble tatt.

Vannprøver tas hver mandag og sendes til laboratorium. Kommunen mottar prøvesvarene senest på fredager, og publiserer resultatene her fortløpende.

Hva skjer hvis vannet ikke har god nok kvalitet?

Ved kraftig regnskyll, kan det ofte oppstå episoder med dårlig badevann. Du bør derfor vente med å bade i 24 timer etter slikt vær.  

Når kommunen mottar prøvesvar som viser for høye verdier, følger vi opp med nye prøver. Resultatene legges ut når nye analyser fra laboratoriet er klare.

Ved særlig dårlig vannkvalitet over tid kan kommunen stenge badestrender til kvaliteten er bedre.

Risikoen for å bli syk av å bade i sjøen, ferskvann eller basseng i Norge er liten. Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over mikroorganismer som kan forårsake plager og sykdom og hvilke tiltak du kan gjøre for å forebygge dette. 

Badevann og risiko for smittsom sykdom (fhi.no)

Hva måler vi?

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut ifra innhold av tarmbakterier. De indikatorbakteriene Ås kommune analyserer er Escherichia coli (E.coli) og intestinale enterokokker.

Kommunen måler forekomsten av bakterier per 100 milliliter vann.

Badevannet måles ukentlig og blir vurdert etter følgende skala:

Parameter

God Mindre god Ikke akseptabel
Escherichia coli (E.coli) <100 100-1000 >1000
Intestinale enterokokker <100 100-1000 >1000

Få badevannsmålingene rett til din mobil

Ås kommune har en app der du kan abonnere på nyhetsvarsler fra ulike kategorier, en av disse er badevann.

Du finner appen “Civis” der du laster ned de andre appene dine.