Arbeidsfremmende tiltak på asylmottaket

I perioden Ås kommune hadde asylmottak, satte vi  i gang flere yrkesrettede tiltak der, etter dialog med beboere hvor det er kommet frem ønsker om dette. Målet med prosjektet vat å knytte sammen behovet for lokal produksjon og behovet for sysselsetningstiltak - gi en løsning som gagner deltagerne som er involvert og samfunnet ellers som helhet. Arbeidsprosjektet var lokalt forankret og bygger på at opplærte deltagere videre lærer nye deltagere med oppfølging fra lokale foreninger og organisasjoner.

Barnehageprosjekter

Ås internasjonale kultursenter har i flere perioder gitt og kan gi tilbud inn i kommunens barnehager. Her legger vi vekt på temaet "kommunikasjon uten ord". Dette er et tilbud som er spesielt nyttig for de barnehagene som har barn med forskjellige nasjonaliteter og  ulike språk.

Skoleprosjekter

I samarbeid med skolene i kommunen er det gjennomført flere prosjekter innen musikk, teater, visuell kunt og dans. Kulturskolen samarbeider tett med alle skolene i Ås, men Ås internasjonale kultursenter legger vekt på flerkulturelle prosjekter og jobber på enkelt skoler i perioder når og hvis det er et behov.

Kulturhack

Kulturhack er et sted der unge kan lære hvordan interaktivitet og kunstig intelligens kan benyttes til å lage kunst.  

Åpne verksteder

Internasjonalt band

Ås internasjonale band har eksitert i flere år, men det varierer hvor mange som er med.  Dette er en åpen jam session. Alle er velkommen til å være med. For mer informasjon kontakt Ås internasjonale kultursenter.

Fargerike Ås

Ås internasjonale kultursenter arbeider kontinuerlig med å samle inn sanger, rytmer, musikk og dans fra alle kulturene vi finner i vårt lokalsamfunn. Dette gjøres gjennom work shops og ved å besøke de miljøene som finnes i kommunene. Med jevne mellomrom blir det satt opp konserter for å vise publikum noen av de multikulturelle perlene som finnes i vårt lokalsamfunn. Kanskje du har noe å bidra med inn i dette? Ta kontakt med kulturskolen hvis du ønsker å få vite mer om dette arbeidet. Nederst på siden er det en liten film med utdrag fra Fargespill Ås forestilling.

Språkkafé

På språkkafe kan du treffe andre mennesker og praktisere norsk. Vi ønsker både norske og fremmedspråklige velkommen.Språkkafeen skal være en plass for folk å møtes, snakke og lære fra hverandre i uformell og hyggelig stemning, på tvers av kulturer og alder.

Servering av gratis kaffe og te. Ta gjerne med matpakke og spis lunsjen her.