Målgruppen for FACT-teamet er deg som:

 • Har en alvorlig psykisk lidelse, hvor behandling/oppfølging er påkrevet. 
 • Mistanke om alvorlig psykisk lidelse i prodromalfase
 • Har en alvorlig ruslidelse og samtidig en alvorlig psykisk lidelse
 • Har alvorlig svikt i funksjonsnivå som følge av den psykiske lidelsen
 • Hvor andre tjenester i kommune og spesialisthelsetjenesten har vært prøvd ut, men ikke vært tilstrekkelig.
 • Tilstanden er langvarig og gjennomgripende
 • Har behov for samordnet hjelp og oppfølging over tid

FACT-teamet er satt sammen av ansatte fra Follo DPS, og kommunene Frogn, Nesodden og Ås. 

Teamet er tverrfaglig sammensatt: 

 • Sykepleiere
 • Sykepleier med videreutdanning i kognitiv terapi
 • Psykiatriske sykepleiere
 • Treningsterapeut
 • Sosionom
 • Psykiater 
 • Psykologspesialist
 • Jobbspesialist
 • Erfaringskonsulent
 • Ruskonsulent
 • Merkantil