Medvirkning og dialog

16.februar inviterte ordføreren til et dialogmøte om kommunedelplanen. 

Oppsummeringen fra møtet finner du her. Det er et viktig grunnlag i arbeidet med planen. 

Framdrift

Hovedfaser i planprosessen

Tidspunkt

Forslag til planprogram til politisk behandling i formannskapet.

Varsel om oppstart av planprosess.

03.05.2023

 

Høring/offentlig ettersyn av planprogram med invitasjon til å komme med arealinnspill.

08.05-19.06.2023

 

Frist for høringsuttalelse og arealinnspill

19.06.2023

Fastsettelse av planprogram (F og K)

25.10.2023

Utarbeidelse av kommunedelplanen (inkl. kunnskapsgrunnlag og dialogmøter)

Sept.2023 -mars 2024

Høringsutkast til kommunedelplan behandles   første gang

April 2024

Høring/offentlig ettersyn av planforslaget

April-mai 2024

Sluttbehandling og vedtak av kommunedelplan

Okt. 2024