Servering og fasiliteter

  • Kulturhistorisk informasjonstavle 
  • En gapahuk - åpen for alle! 
  • Grill/bålplass- husk at du er ansvarlig hvis du tenner bål uansett årstid! 
  • Benker på området 
  • Fint for lek i naturen  

Aktiviteter og turmuligheter i området

Les på informasjonstavlen, søk etter mer informasjon om Nøstvedtkulturen og steinalderen. Drøm deg 6000-7000 år tilbake! Var det roligere på den tiden, eller var det strevsomme dager?

Steinalderbursdag kan være moro for både barn og voksne.

Ta med matpakke og kos dere i Tussebohuken.

Gapahuken er satt opp av eiendomsavdelingen i Ås kommune, og byr på ly for regn og vind.

Slik kommer du deg hit

Det er ca. 500 meter til Tussebohuken og Nøstvedtfunnet  fra Vinterbrosentret.

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Nøstvedtkulturen

Området i Ås ved Bunnefjorden og særlig fra Pollen opp mot Vinterbro har en stor tetthet av boplassfunn fra steinalderen. Det er nå 120 år siden det første store arkeologiske funnet ble gjort på Sjøskogen. Sjøskogen hadde samme eier som Nøstvedt – så derfor ble funnet noe upresist kalt Nøstvedtfunnet. Funnet dreide seg om en stor mengde økser – noen halvferdige og noen slepne med den spesielle formen som er avbildet i Ås kommunevåpen. Man regner med at funnstedet lå i sjøkanten den gangen. Seinere ble tilsvarende redskaper funnet mange andre steder i Sør-Norge, og en begynte å snakke om en Nøstvedtkultur. Funn andre steder tyder på at man begynte et visst jordbruk allerede på denne tiden. Nyere funn i området kan tyde på at det har vært nærmest et tettsted her for 6000–7000 år siden.

Les mer på tavla på funnstedet.

Ås kommunevåpen

Utkastet til kommunevåpet ble tegnet av Aase Weydahl-Ottesen med motiv fra eldre steinalder, en Nøstvedtøks, funn fra ca. 7000 år gammel fangstkultur. Tre økser0 tre sogn, Nordby, Ås/Kroer og Vestbygda.

Skikk og bruk - Allemannsretten

  • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
  • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei :)
  • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
  • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.