Hva er seniorkontakten?

Seniorkontakten er en ressurs for hjemmeboende eldre over 67 år i Ås kommune. Seniorkontakten skal gjennom oppsøkende virksomhet og informasjonsarbeid legge til rette for at eldre kan ta gode valg som fremmer god helse og trygge, aktive og sosiale liv.

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Hjemmebesøk tilbys alle hjemmeboende innbyggere uten omfattende kommunale tjenester det året de fyller 75 år.
  • Informasjon, råd og veiledning på temaer som helse, trivsel i hverdagen, sikkerhet i hjemmet, aktiviteter, frivillighet og tjenester i Ås.
  • Foredrag for lag og foreninger, og bidra inn i arrangementer som fremmer et godt liv for eldre.

Gratis tilbud

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.