Follokart

Follokart er et innsynskart som presenterer detaljerte kartdata, temakart og arealplaner i Ås kommune.

Planregister

Planregisteret viser en komplett liste over alle reguleringsplaner i Ås kommune, utgåtte, gjeldende og foreslåtte.  Registeret skal inneholde planinformasjon, vedtaksdokumenter, dokumenter knyttet til mindre endringer og informasjon om klager og dispensasjoner.

Arealplaner.no er Ås kommunes innsynsløsning for planregister