Bestille ledningskart

Ledningskart bestilles via Ambita Infoland

Legg inn gårds- og bruksnummer, eller adresse i søkefeltet og velg ledningskart i produktlisten.

Bestille SOSI-fil

Enhet for kommunalteknikk produserer SOSI-fil over et gitt område på bestilling. Henvendelse sendes til post@as.kommune.no.

Merk bestilling med bedriftens organisasjonsnummer.

Tjenesten faktureres etter gjeldende gebyrsats fastsatt av kommunestyret.