Når er helsesykepleier på min skole?

Her finner du oversikt når helsesykepleier er tilgjengelig på din skole

Skole og navn på helsesykepleier

Tilstede og kontaktinfo

Åsgård skole

Claudette Schwarz (trykk for e-post)

Mandag, Onsdag og fredag  08:30-10:30

 

Rustad skole

Inger Helen Willoch (trykk for e-post)

Mandag 08.30-11.00, tirsdag –fredag 8.30-15.00. Ikke til stede onsdag i oddetallsuke.

Mobil: 913 36 814

Brønnerud skole

Lena Fjellaksel (trykk for e-post)

Mandag 08.30-11.00, Tirs og torsdag 08.30-14.00

Mobil: 940 21 423

Kroer skole

Henriethe Henriksen (trykk for e-post)

Torsdag kl 08.30-14.00

Tlf: 64 96 28 04  Mobil 913 60 783

Solberg skole

Henriethe Henriksen (trykk for e-post)

 Mandag 08.30-11.00, tirsdag, onsdag, fredag 08.30-14.00

 Tlf: 64 96 22 62 Mobil: 913 60 783

Nordby skole

Emelie Bergetoft-Karlsson (trykk for e-post)

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl 08.30-15.00

Mobil: 913 60 702

Sjøskogen skole

Madelen Brandshaug ( trykk for e-post)

Mandag til 11:30, tirsdag, torsdag og partallsuker fredager 08.30-15.00

Tlf: 64 97 42 70

Mobil: 940 21 422

Steinerskolen

Madelen Brandshaug ( trykk for e-post)

Annen hver fredag fra 6 jan. 2023

Mobil: 940 21 422

Nordbytun ungdomsskole

Carlos Jurado Landberg(trykk for e-post)

Emelie Bergetoft-Karlsson (trykk for e-post)

Tirsdag, onsdag og fredag: 08.30-15.00

Tlf 64 96 44 66  Mobil 91368298​

Tlf 64 96 44 66  Mobil: 913 60 702 (torsdager)

Ås ungdomsskole

Gerd Johansen (trykk for e-post)

 

Andreas Næs Skoglund (trykk for e-post)

 

Mandag 08.30-11.00, Tirsdag –torsdag og fredag i oddetallsuke 8.30-15.00

Tlf 64 96 26 10  Mobil 95939688

En dag i uken, varierer. 

 

Barneskolen, 1.-7. trinn

Helsesykepleier er på skolene til faste tider - se punktet under.

 

Helse og utvikling


Tema vi ofte møter i skolehelsetjenesten i barneskolen er:

 • trivsel, klassemiljø, mobbing
 • når eleven ikke vil/ gruer seg til å gå på skolen
 • pubertet og vekstutvikling
 • spørsmål vedrørende psykisk helse, hørsel, søvn, sengevæting og andre plager.

Barnet i familien

Barn vil ofte påvirkes av hvordan en har det i familien. Noen ganger kan familier komme i en vanskelig livssituasjon (f.eks. samlivsbrudd, fysisk og psykisk sykdom, rus, tap av nære). Skolehelsetjenesten oppfordrer til å informere om dette til skolen og/eller helsesøster, slik at barnet kan møtes på en god måte i en vanskelig livssituasjon.

Samarbeid

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere og andre hjelpetjenester. En utvidet del av vår tjeneste er Barneteamet og Familieteamet som bl.a. kan gi foreldreveiledning .Helsesykepleier kan formidle kontakt med disse tjenestene for elever og familier.

Helsesykepleier har taushetsplikt. Det tas kontakt med foreldrene for samtykke til videreformidling eller innhenting av informasjon om barnet hvis dette trengs.

Fast program for skolehelsetjenesten i barneskolen:

Journalføring

Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen. Når barnet begynner på skolen overføres journalen til skolehelsetjenesten. Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10.kl. Den inneholder helseopplysninger og vaksinestatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser ( jfr. Forskrift om pasientjournal).

Gi oss beskjed når dere flytter

Vi sender da journalen til den nye skolehelsetjenesten, slik at de kan følge opp barnet videre.

Innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år( jf. Pasient og brukerrettighetsloven §3-4).

Vaksiner

Har du spørsmål ang vaksiner kan du spørre oss eller lese på: https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

Egne vaksiner finner man på: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

 

Ungdomsskolen 8.-10 trinn

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevens fysiske og  psykiske helse og forebygge  sykdom og skader. Tilbudet er gratis.

Vi tilbyr :

 • Drop-in for elevene, eller foreldre kan ringe å gjøre en avtale
 • Helseundersøkelser
 • https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/
 • Oppfølging og samtaler
 • Undervisning i grupper eller klasser

Kropp og følelser

Tiden på ungdomsskolen er fin og utfordrende for både elever og foreldre. Elevene utvikler seg kroppslig og følelsesmessig. Det krever mot av den unge å sette egne grenser og ta positive valg. Venner betyr mye, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling.

Aktuelle tema i skolehelsetjenesten:
 • Trivsel/ klassemiljø/skolefravær/mobbing
 • Kroppen i vekst og utvikling, sex og samliv, prevensjon
 • Fysisk og psykisk smerte; magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg
 • Utfordringer når foreldrene ikke bor sammen
 • Nettvett/ nettbruk
 • Hørselstesting

Samarbeid

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere og andre hjelpetjenester som Familieteamet og Helsestasjon for ungdom og studenter . Helsesykepleier kan formidle kontakt for elever og familier eller det kan tas direkte kontakt.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Fast program for skolehelsetjenesten i ungdomsskolen:

Før skoleslutt gis helseinfo i klassene om videre helsetilbud

Individuell oppfølging etter behov.

Journalføring

Alle elever har en journal i skolehelsetjenesten. Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10.kl. Den inneholder helseopplysninger og vaksinestatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser( jfr. Forskrift om pasientjournal). Etter 10.kl. lukkes journalen. Dersom dere flytter i løpet av ungdomsskoletiden, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år( jf. Pasient og brukerrettighetsloven §3-4).

Vaksiner

Når elevene går ut av ungdomsskolen avsluttes barnevaksinasjonsprogrammet, og man må selv følge opp med vaksinasjoner som trengs.

Foreldre eller eleven selv (etter fylte 16 år) er ansvarlig for vaksiner utover barnevaksinasjonsprogrammet. Eventuelt manglende vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet tilbys gratis frem til 20 års alder i bostedskommunen. Vaksiner som ikke er en del av barnevaksinasjonsprogrammet, må du betale for selv.

Les mer om vaksiner og vaksinasjon hos FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/

Egne vaksiner finner man på: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Skolehelsetjenesten ved Ås videregående skole

Mer informasjon om skolehelsetjenesten ved Ås videregående skole:

https://viken.no/aas-vgs/for-elever/elevtjenester/skolehelsetjenesten/

Alle videregående skoler i Viken har tilsvarende sider for sine skoler.