Montering av nytt ildsted

Nye ildsteder skal meldes til Follo Brannvesen IKS. Dette er bygningseiers ansvar - også ved nybygg.

Skjema for montering av ildsted finner du her.

Melding om fjerning av ildsted i boenhet

Dersom ildsted i boenhet fjernes er det viktig at dette oppdateres i brannvesenets registre. Feiegebyr for ildsted opphører først når kommunen får beskjed fra brannvesenet. Det er bygningseiers ansvar å melde fra om fjerning av ildsted.

Skjema for fjerning av ildsted finner du her.

Har du fått varsel om feiing?

Brannvesenet sender ut varsel til huseiere på SMS før feieren kommer. 

Informasjon om hvilke forberedelser du må gjøre før feieren kommer og hvilke krav som stilles til huseiere, finner du på Follo Brannvesens nettsider.

Feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyr faktureres av kommunen, sammen med øvrige kommunale gebyrer. Gebyrenes størrelse fastsettes årlig av kommunestyret.

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.