Om barnehagen

Nordby barnehage åpnet i august 2020. Barnehagen ligger helt inntil skogkanten ved Nordby idrettsanlegg i nærheten av Nordby skole.

Barnehagen skal ha plass til ca. 150 barn fordelt på 8 avdelinger. Med utgangspunkt i kommunes behov for barnehageplasser i 2020/2021 ble det åpnet 3 avdelinger august 2020. Februar 2021 ble det åpnet en avdeling til. De andre avdelingene åpnes etter hvert som det blir behov for flere barnehageplasser i kommunen.

 
Nordby barnehage skal være en av to ressursbarnehager i Ås kommune. Det vil si at barnehagene er spesielt tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne.
 
Sammen med de andre kommunale barnehagene vil Nordby barnehage arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia-filosofien. Verdiene subjektivitet, delaktighet og ulikhet står sentralt i menneske og barnesynet. Barnehagen vil med utgangspunkt dette og i barnehagenes felles pedagogiske plattform jobbe prosjekterende og tilrettelegge læringsmiljøet i barnehagen slik at det utfordrer og støtter barnas læreprosesser i et sosialt fellesskap.
 
Vi har tilrettelagt det fysiske miljøet i barnehagen slik at alle kan møte et inspirerende miljø som gir dem nye utfordringer. Det fysiske miljøet skal gi mening, skape helhet og sammenheng og være en støtte i det pedagogiske arbeidet.
 
Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi synliggjøre barnas læring og vår egen pedagogiske praksis. Vi bruker dokumentasjon sammen med barn for å dele erfaringer og skape ny, felles kunnskap. Pedagogisk dokumentasjon er utgangspunkt for felles refleksjon, nye tanker, valg, vurdering og nye planer. 
 
Vår visjon er:
Småforskerne i Ås kan, vil og våger.
"...Et barn har hundre språk, men blir frarøved nittini."
- Loris Malaguzzi
 

Administrasjonen

Lene+Øye+Svendby_70x70.jpg


Styrer: Lene Øye Svendby, tlf. 64 96 27 11, e-post: lene.svendby@as.kommune.no 

 

Annicken+Hoel_70x70.jpg 
 Sekretær: Annicken Hoel

 

Marcus_70x70.jpg 
 Kokk: Marcus Svennson Oterholm

 

Ingrid No.jpg 
 Spesialpedagog: Ingrid Nordby


 

Avdeling Lynet

Avdeling Lynet, telefon: 64 96 27 12 / 959 51 901
 
Barnehageåret 2023/2024
 
Avdelingen har 24 barn i alder 3-5 år. 

De som skal jobbe på Lynet er: 
 
Bahati_70x70.jpg 
Bahati Bora-Uzima, teamleder
 
 
Camilla+Karlsen_70x70.jpg
Camilla Skjerve Erikstad, pedagogisk leder
 
 
Janne+Midtbø_70x70.jpg
 Janne Midtbø, assistent


Mona+Wennevold_70x70.png 
 Mona Økland Wennevold, assistent
 


 


Sandra Riis Pedersen, fagarbeider


Trykk for å lese refleksjonsbrev fra Lynet

 

Avdeling Regnbuen

Telefonnummer til Regnbuen er : 64 96 27 13 / 940 21 405

Barnehageåret 2023/2024

Avdelingen har 24 barn i alderen 3-5 år. 

De som skal jobbe på Regnbuen er: 

Ida Johanne_70x70.png 
Ida Johanne Kure Strand, teamleder

 

Silje+Olastuen-Heier_70x70.jpg 
 Silje Olastuen-Heier, teamleder

 

Nesli_70x70.jpg 
 Neslihan Øzen, assistent

 

Daiga+Valdmane_70x70.png 
 Daiga Valdmane, assistent

 

  Isabel Stensen Nygård, fagarbeider(en dag i uken)

Parisa Zamani_70x70.jpg

 Parisa Zamani, lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget(t.o.m. 31.01.2024)

 

Avdeling Snøfallet

Avdeling Snøfallet, telefon: 64 96 27 14 / 959 51 902

Snøfallet 2023/2024

Avdelingen skal ha 14 barn i alderen 2-3 år.

De som skal jobbe på Snøfallet er: 

Amina+Khayre_70x70.jpg 
 Amina Cecilie Khayre, teamleder 

 

Elise+Avnskog_70x69.jpg 
 Elise M S Avnskog, pedagogisk leder

 

Sissel+Kirstihagen_70x70.jpg 
Sissel Østli Kirstihagen, assistent

 

Suzana_70x70.jpg 
 Suzana Syla, fagarbeider

 

Siri Rengphimai_70x70.jpeg

 

 Siri Rengphimai, assistent(t.o.m. desember)
 

Avdeling Nordlyset

Avdeling Nordlyset, telefon: 64 96 27 15 / 454 36 991

Nordlyset 2023/2024

Avdelingen har 14 barn i alderen 1-2 år.

De som skal jobbe på Nordlyset er:

Jimmie+Poots_70x70.jpg 
 Jimmie Poots, teamleder

 

Marte+Kristensen_70x70.jpg 
 Marte Herum Kristensen, fagarbeider

 

Bergljot-Ruth Børtveit_70x70.jpg

 
 Berglijot-Ruth Børtveit, pedagogisk medarbeider

 

Sandra

 
Sandra Løvseth Bernstsen, assistentTove+I+M+Ruste_70x70.jpg 
 Tove Irene Moseby Ruse, fagarbeider

 

Parisa Zamani_70x70[1].jpg


 Parisa Zamani, lærling, barne- og ungdomsarbeiderfaget(f.o.m 01.02.2024)

 

Brødmat - Buffet
Vi bruker ASK på kjøkkenet, og barna forsyner seg selv

Mat og måltider

I Nordby barnehage har vi en tro på at barn kan, vil og våger. Vi legger til rette for at måltidene har mestring og måltidsglede som grunnpilarer i alt vi gjør.  I praksis vil dette blant annet si at vi er opptatt av at barna øver på selvstendighet i samarbeid med nære voksne. 

Vi bruker alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehagehverdagen – også i måltids og kjøkkensituasjoner. Vi bruker for eksempel tegn til tale aktivt i samtalen ved måltidsituasjonen, samt symboler på både buffeten og menyen.

Vi følger helsedirektoratets anbefalinger for mat og måltider i barnehagen (https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen), og tilbyr et varier kosthold. Vi er opptatt av at barna skal få smake på ulike matretter, både norsk husmanskost og internasjonal mat. Det er i de første leveårene man legger grunnlaget for barnets videre smaksopplevelse, kosthold og livsstil.

Hvis man ønsker, kan man spise medbrakt frokost i barnehagen. Dette skjer på fellesrommet fra 7:15 – 8:45.

Barnehagen serverer lunsj kl. 11.00, og vi spiser matpakke (medbrakt – barnehagen serverer frukt) ca. kl.14.00.

 

Følg oss gjerne på Instagam: @kokken_i_nordby_bhg

 

D 1V 8LoHhcRKOAAAAAElFTkSuQmCC

Årsplan og vedtekter

Klikk her for å lese årsplanen.
Klikk her for å lese de supplerende vedtektene til Nordby barnehage. 

FAU og SU

Her er brosjyren om FAU og SU med medlemmene i FAU og SU. 
Klikk her for å lese den. 

Diverse

Klikk her for å lese årskalenderen til Nordby barnehage.

Vi har mottatt midler fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av skøyter og skøyteutstyr. Dette låner vi ut gratis til barn og unge i nærområdet. Om du ønsker å låne dette tar du kontakt med barnehagen, utstyret må hentes i barnehagens åpningstid og avtale om lån må skrives. 
Det vil være en tidsbegrensning på lengde av lån av utstyr. 

Mikkel rev med hatt

Kunstverkene i Nordby barnehage

Ideen til skulpturene tar utgangspunkt i noen kjente barnesanger som jeg selv har vokst opp med, og flere av dem er kjente for de fleste. Jeg presenterte opprinnelig flere forslag, bl.a. Fola, fola blakken og Kjerringa med staven, men vi måtte kutte ned på antallet og endte opp med 6 sanger til sammen. I Trollmors vuggevise har jeg tatt med trollfar også selvom han ikke er med i sangen. I Mikkel rev er selvsagt pappas flosshatt med. 

Skulpturene er støpt i bronse; noen er pulverlakkert, resten patinert, dvs at bronsen oksyderer og  blir svartere, brunere eller grønnere når den tilsettes kjemikaler.  Det var morsomt og interessante å jobbe med disse motivene. Dyr er ikke enkelt å lage fori du må sette deg inn i anatomien til hvert enkelt dyr og finne modeller på bondegårder og/ eller studere naturfilmer og bilder. Når jeg lagdeTordivelen og flua besøkte jeg zoologisk museum og fikk studere innsektsamlingen deres.  Tordivelen er tilogmed godkjent av en av museets insekteksperter.  Til menneskefigurene brukte jeg modeller fra venner og familie. De ser ikke ut som troll i virkeligheten men jeg forstørret neser , føtter og hender og overdrev bevegelsene. 

Jeg lagde  først skisser i plastelina i liten størrelse som ble godkjent av kunstutvalget før jeg gikk videre med å lage skulpturene i full størrelse, først modellerte jeg dem i leire med metall-skjelett inni og eventuelt ispoporkjerne for store volumer. Når jeg var fornøyd med skulpturen lagde jeg negativ form i silikon med gipskappe . Da kunne jeg lage en eksakt kopi. I noen tilfeller støpte jeg en gipskopi som jeg jobbet videre med. Da måtte jeg lage en ny form igjen som jeg så tok med til støperiet der bronseskulpturen ble laget med den såkalte " lost wax" teknikken.  

Etter at bronseskulpturene var blitt patinert eller lakkert og påsveiset fester ble de tilpasset festehull i  steinblokker (fundamenter) som tilslutt fraktet til barnehagen og gravd ned i bakken der skulpturene ble montert og fastlimt.    

Gisle Harr
Kunstner