Fristen for å søke om fast leie og arrangement i kommunens idrettshaller, svømmehaller og gymsaler for sesongen 2024/25 er 1. mai 2024 kl. 23:59.

Sesongleie søkes om i kommunens bookingsystem BookUp. For å kunne søke om sesongleie må derfor idrettslaget/foreningen eller den private gruppen først være registrert som bruker (se veiledning).

Søk om sesongleie for 2024/25

Sesongleie gjelder for perioden:

  • Idrettshaller/flerbrukshaller: 05.08.2024 til og med 30.06.2025. 
  • Gymsaler og svømmehaller: 19.08.2024 til og med 20.06.2025 (følger skoleruta og stengt i skolens ferier).
  • Gymsalen på Brønnerud og Sjøskogen vil ikke være tilgjengelig for leie deler av desember, januar og juni på grunn av skolens egne aktiviteter.

Informasjon om hvert enkelt anlegg ligger på kommunens nettsider

Svar på søknaden kan forventes innen 15. juni.

Om søknadsprosessen

Lag/foreninger og private trimgrupper kan søke om tid til trening og arrangement i kommunens haller og gymsaler. Idrettslag med adresse i Ås kommune blir prioritert ved tildelingen.

Vi oppfordrer alle lag og foreninger i Ås om å registrere seg i Foreningsportalen som er kommunens register for frivillige lag og foreninger

Det er hallutvalget som fordeler halltid. Hallutvalget består av representanter fra Ås idrettsråd og Ås kommune.

Utvalget fordeler halltid til fast trening og arrangement i løpet av mai/medio juni, på grunnlag av søknader og kriterier for tildeling. Svar på søknaden kan forventes innen 15. juni.

Les mer om søknadsprosess og kriterier i retningslinje for tildeling av halltid

Eventuell ledig tid for utleie etter årlig tildeling, er tilgjengelig via kommunens hjemmesider og søknader behandles fortløpende.