Follo Ren

På nettsidene til Follo Ren finner du blant annet informasjon om hvordan du endrer størrelse på beholder, åpningstider på gjennvinningsstasjonene og endringer i tømmekalender ved helligdager.

Gå til Follo Ren

Follo Ren IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. 

Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentrale forurensningsmyndigheter.

 

Nytt abonnement

Bygger du ny bolig må du registrere et abonnement hos Ås kommune for henting av husholdningsavfall. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest må være på plass før du kan bestille renovasjonsabonnement. Ved eksisterende bygg, følger renovasjonsavtalen med over til ny eier.

For å registrere nytt abonnement sender du e-post til post@as.kommune.no

Endre størrelse på avfallsbeholder

Dersom du ønsker å endre størrelse på avfallsbeholder gjør du dette ved å fylle ut skjema på nettsidene til FolloRen.