Follo Ren

Follo Ren er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentrale forurensningsmyndigheter.

 

Nytt abonnement

Bygger du ny bolig må du registrere et abonnement hos Ås kommune for henting av husholdningsavfall. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest må være på plass før du kan bestille renovasjonsabonnement. Ved eksisterende bygg, følger renovasjonsavtalen med over til ny eier.

For å registrere nytt abonnement sender du e-post til post@as.kommune.no