Barneteater 5. - 7. trinn

På barneteater utforsker vi kroppen, stemmen, sansene, følelsene og ikke minst; fantasien! Gjennom lek får elevene muligheten til å utvikle stemmebruk, mimikk, kroppsspråk, bevegelse, evne til assosiasjon, konsentrasjon, samarbeid og improvisasjon. Elevene får også muligheten til å jobbe med å spille/gestalte roller, samt å utvikle evne til å utforske hva fortid, nåtid og framtid betyr for denne karakteren.

Barneteatergruppa skal sette opp en eller flere forestillinger som skal vises for et publikum. Det er stort fokus på trygghet, kreativitet og samspill i gruppa. Målet er at alle skal kunne oppleve mestringsglede og dermed positiv egenutvikling. 

Tirsdag kl. 16.00-17.15 i teatersalen i 2. etasje på gamle Åsgård.

Her kan du søke om plass på barneteater.

Musikal - sang, dans og teater

Musikaltilbudet på Kulturskolen i Ås er ganske unikt: Vi lager vår egen musikal hvert år. Vi er to pedagoger på dette kurset, som skriver manus med utgangspunkt i sanger vi henter fra ulike musikaler. Dansepedagog Kristine lager koreografier, vi plukker kostymer og rekvisitter, og til sammen blir det en oppsetning tilpasset årets elevgruppe. Produksjonen blir dermed ulik hvert år! Forestillingen finner sted på Kulturhusets hovedscene. 

To timer i uka får elevene gruppeundervisning i sang, dans og teater. Lærere er Kristine Mari Hansen og Vilde Didriksen. I selve musikalen er det rom for å ha større rolle i én av disiplinene hvis ønskelig, men i løpet av året skal alle gjennom sang, dans og teater – med andre ord, vi fordyper oss i sjangeren musikal. Vår erfaring er at elevene vokser og utvikler seg veldig i løpet av et år med lek og utfordring på scenen, og at de etter endt forestilling opplever enorm mestringsfølelse. Tilbudet er for ungdom mellom 11-18 år. 

 
Alder: 6. klasse og oppover. 
Torsdager kl. 18:00-20:00
Hvor: Kulturskolen, Gamle Åsgård.
Avluttes med stor forestilling fredag 21.april 2023 i Ås Kulturhus
 
Lærere:

Teaterlek 3. - 4. trinn

På Teaterlek leker vi oss gjennom teatrets viktigste verktøy: samarbeid, fantasi, lek, kropp, stemme og improvisasjon! Her kan vi jobbe gjennom temaer som mime, ensemblearbeid, dyr og improvisasjon, og gjennom året utforsker vi både kjente og nye fortellinger som kan bli små teaterforestillinger. 
Tirsdager kl. 15.00 - 15.45 i teatersalen i 2. etasje på gamle Åsgård.

Her kan du søke om plass på teaterlek.

Ungdomsteater fra 8. trinn

På ungdomsteater utforsker vi kroppen, stemmen, sansene, følelsene og ikke minst; fantasien! Gjennom lekpreget aktivitet får elevene muligheten til å utvikle stemmebruk, mimikk, kroppsspråk, bevegelse, evne til assosiasjon, konsentrasjon, samarbeid og improvisasjon. Elevene får også muligheten til å jobbe med å spille/gestalte roller, samt å utvikle evne til å utforske hva fortid, nåtid og framtid betyr for denne karakteren.

Ungdomsteatergruppa skal sette opp en eller flere forestillinger som skal vises for et publikum. Det er stort fokus på trygghet, kreativitet og samspill i gruppa. Målet er at alle skal kunne oppleve mestringsglede og dermed positiv egenutvikling. 

Tirsdag kl. 17.30 - 19.00 i teatersalen i 2. etasje på gamle Åsgård.


Her kan du søke om plass på ungdomsteater.