Hva har jeg fått bot for?

Du kan få bot for parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon, Hva du er bøtelagt for står på den gule lappen som er lagt i bilruta.

Parkeringsgebyr: Dersom du bryter trafikkreglene.

Kontrollsanksjon: Dersom du bryter reglene på områder der det er skiltet parkering.

Kommunens myndighet

Ås kommune har myndighet til å håndheve parkeringsbestemmelsene i kommunen. Dette gjelder både om du har parkert i strid med skiltforskriften og trafikkreglene eller om du parkerer i strid med vilkårene på en vilkårsparkering.

Vilkårsparkering: parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.

Priser

 • Parkeringsgebyr: 900 kroner
  • ​​​Feilparkering i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats: 990 kroner
  • ​Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis).
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats: 660 kroner
  • ​Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkering lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, lav sats: 330 kroner
  • ​Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering, for eksempel glemmer å trekke billett eller bruke p-skive.

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker. Kommunen oppfordrer alle til å rygge inn når du parkerer, da dette er mer trafikksikkert.

Klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. 

I Ås kommune er det laget et elektronisk skjema for klage på parkeringsgebyr og kontrollsanksjon: Klage på ilagt parkeringsgebyr og kontrollsanksjon

Husk å spesifisere hvilken type ileggelse du klager på.

Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

 1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
 2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se eventuelt mer informasjon på Parkeringsklagenemnda.

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her: