Dette får du når du melder flytting til Ås kommune

 • Du får stemmerett i Ås – og kan påvirke politikken
 • Kommunen får økte økonomiske rammer og kan dermed tilby deg som innbygger bedre tjenester.
 • Utbetalt et engangstilskudd fra Ås kommune på 4 000 kr. Pengene utbetales innen cirka midten av desember i 2021.
 • Gavekort på 1000 kroner til kino, eller kulturarrangementer i Ås kulturhus*.
 • Du blir innbygger i Ås kommune.

Viktig å vite

 • Studenter som tar høyere utdanning mister ikke annen støtte fra Lånekassen ved å melde flytting.
 • Som student må du ikke bytte fastlege når du melder flytting til en annen kommune. Hvis du allikevel velger å bytte, kan du kreve å få tilbake den gamle fastlegen selv om legen har fulle lister. Betingelsen er at det må skje innen 3 år.
 • All kommunikasjon med deg som søker vil foregå gjennom digital postkasse. Denne må derfor være opprettet og åpen for å motta post fra det offentlige.

Slik melder du flytting til Ås kommune

 1. Gå inn og registrer flytting via nettsidene til Skatteetaten: www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge. Etter en ukes tid mottar du beskjed fra Skatteetaten om at din nye adresse er registrert.
 2. Hvis du ikke allerede har opprettet digital postkasse, bør du gjøre dette på www.norge.no.
 3. Når du har mottatt beskjed om registrert flytting kan du sende inn elektronisk søknad om studentstøtte til Ås kommune.
 4. Behandlingstiden vil variere avhengig av hvor mange søknader vi har mottatt, og mange vil ikke få svar på søknaden før etter søknadsfristens utløp.

Kriterier for å få tilskuddet

 1. Du må være norsk statsborger, eller utenlandsk statsborger med norsk personnummer som har flyttet fra en annen norsk kommune til Ås kommune. 
 2. Du må være student og kunne fremlegge bevis for betalt semesteravgift for inneværende semester/skjermbilde fra app.
 3. Du må ha meldt flytting fra en annen kommune til Ås kommune i løpet av de 2 siste årene.
 4. Du forplikter deg til å beholde bostedsadresse i Ås kommune under hele studieperioden du er bosatt i Ås. Du kan selv-følgelig likevel dra på utveksling, ta kontakt med oss om du lurer på hvordan du da går frem.

Om kulturbillettene

 • Billetter må kjøpes med gavekort på www.askulturhus.no, eventuelt direkte fra www.ebillett.no. Gavekortet varer i et år.
 • Du får gavekortet når søknaden er godkjent. 
 • Les mer om Ås kulturhus sine arrangementer på nettsidene askulturhus.no
 • Følg gjerne kulturtilbudet på facebook: 
NB! Dette er en ordning som du kun kan søke om en gang.