Spørretime

I starten av kommunestyrets møter blir det satt av 30 minutter til åpen spørretime. Alle som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordfører.  Ås kommune må motta spørsmålene senest tre virkedager før kommunestyrets møte.

Ordføreren, eller spørsmålsstilleren, leser opp spørsmålet i møtet. Det blir satt av tre minutter til å stille spørsmål og tre minutter til å svare. Det er mulig å stille oppfølgingsspørsmål. Er det sendt inn spørsmål som det ikke er tid til å besvare, blir disse tatt opp først i neste spørretime.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Det kan ikke stilles spørsmål om saker som er oppført på kommunestyrets saksliste samme dag. Spørsmålsstilleren må være tilstede i møtet. Det føres ikke protokoll fra denne delen av møtet.

Send spørsmål til spørretimen ved å fylle ut skjemaet, eller lever spørsmålet på innbyggertorget i Ås rådhus.

Høringer og kunngjøringer

Se alle aktive høringer og kunngjøringer du kan komme med innspill til her:

Kunngjøringer

Min sak

I portalen minsak.no kan du foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre. Legg inn din sak i portalen, og samle inn underskrifter fra andre innbyggere som ønsker å støtte ditt forslag.

Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket.

Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år.