Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskolens forskrifter

Forskrift om skoleskyss

Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune er vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 20.08.2014. Endringer vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 17.02.2016, 04.09.2019 og 07.06.2023.

Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen

Den 26.05.2021 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur felles forskrift om ordensregler og regler for bruk av IKT. 

Vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 21.01.2015 med endringer 22.08.2018, 22.05.2019 og 26.05.2021, med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og [..] videregåande opplæringa (opplæringslova) § 9 A-10.