Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskolens forskrifter

Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen

Den 26.05.2021 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur felles forskrift om ordensregler og regler for bruk av IKT. 

Vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 21.01.2015 med endringer 22.08.2018, 22.05.2019 og 26.05.2021, med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og [..] videregåande opplæringa (opplæringslova) § 9 A-10.

Aas_kommunevaapen_2016_liggende_smal_ingress

Skoleskyss

Her finner du informasjon om hvem som har rett til gratis skoleskyss, om søknad og saksbehandling.

Skolebuss tegning illustrasjon
1