På innbyggertorget treffer du ansatte fra innbyggerservice (tidligere servicetorget), frivilligsentralen, innbyggerkoordinator og møteplasskoordinator. De har god kjennskap til kommunens tjenester, og hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål eller trenger veiledning.

Se også
Organisasjonskart
Ledere i Ås kommune

Innbyggerservice

Innbyggerservice hjelper deg med:

 • Bostøtte *
 • Startlån
 • Boligtilskudd
 • Eiendomsopplysninger
 • Ledsagerbevis
 • Kunnskapsprøver i henhold til alkoholloven/serveringsloven
 • Skjenkebevilling - ambulerende/enkelt anledning/utvidet
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • Kopiere og attestere vitnemål/attester - Rett kopi. (ikke bekrefte signatur eller leveattest)                                                                                                                                                                             

Veiledning og informasjon

I vår digitale hverdag finner de fleste informasjonen de trenger, men innbyggertorget vil i tillegg kunne veilede deg:

 • hvis du trenger hjelp med kommunens digitale tjenester
 • ønsker å komme i kontakt med kommunens ansatte, lag og foreninger, interesseorganisasjoner eller næringslivet
 • trenger hjelp med å forstå offentlig informasjon

* Bostøtte: Trenger du litt ekstra hjelp til utfylling av skjema, kan du bestille time eller komme innom oss. Mandager og fredager mellom kl 10.00 - 14.00 

 

Frivilligsentralen

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Ås frivilligsentral brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Ta kontakt eller kom innom oss på innbyggertorget for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre!

Frivilligsentralene i Norge har egne portaler, hvor du kan lese mer om aktiviteter ved din frivilligsentral.

Nettsidene til Ås frivilligsentral

Fellesskapet og fellesskaper

Ås kommunes fellesskaper jobber med å skape økt fellesskap i Ås. Alle skal føle at de hører til og at de er velkomne til å delta i kommunens aktiviteter og prosesser. Sosial bærekraft, medvirkning, tilhørighet og samskaping er viktige stikkord.

Fellesskaper i Ås kommune er Madeleine Solheim Johnsen

Møterom Kokeriet

Innbyggertorget har et møterom til utlån, med plass til 10-12 personer.

Her kan dere koke sammen gode ideer og tanker i fellesskap.

Rommet kan lånes hverdager mellom 16-22.

Kontakt innbyggertorget@as.kommune.no for booking og mer informasjon.