Påslippstillatelse

Kommunen skal ha kontroll med avløp fra nærings- og industribedrifter siden dette avløpsvannet kan inneholde stoffer som renseanlegg ikke er laget for å fjerne, for eksempel kjemikalier, tungmetaller, olje m.m. Hvis disse stoffene føres til kommunens avløpsnett, vil de havne i slam fra renseprosessen som videre føres til landbruket eller blir sluppet ut med vann etter å ha passert gjennom renseanleggene. For avløp som ikke føres til kommunalt renseanlegg stilles det krav gjennom utslippstillatelse, herunder påslippstillatelse for den enkelte virksomheten.