Åpningstider for barnehagene i forbindelse med ferier finner du i vedtekter på hver enkelt barnehages side.

Last ned samlet oversikt for skole, SFO og barnehage 2023/2024
Last ned samlet oversikt for skole, SFO og barnehage 2024/2025

Se også skolenes start- og sluttidspunkter