Ring 55 55 33 39 for økonomi- og gjeldsrådgivning

NAVs økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon er et tilbud for deg som har økonomiske problemer. På telefon 55 55 33 39 kan du 

  • få veiledning om din økonomiske situasjon
  • stille spørsmål om inkasso, tvangssalg av bolig, lønnstrekk og gjeldsordning
  • bestille time hos økonomi- og gjeldsrådgiver på ditt NAV-kontor

Møte med en rådgiver

På NAV-kontoret kan du få hjelp av en økonomi- og gjeldsrådgiver.

Ring 55 55 33 39 eller kontakt NAV Ås for å avtale et møte.

Du kan søke om tjenesten økonomisk rådgivning

Du kan bruke samme søknadsskjema som når du søker om økonomisk sosialhjelp: https://www.nav.no/start/okonomisk-sosialhjelp 

Når du har logget deg inn, kan du skrive “Økonomisk rådgivning” i begrunnelsen for søknaden. Fyll ut søknaden og legg ved den dokumentasjonen du vurderer som viktig.

Du vil bli kontaktet på telefon når vi mottar søknaden. I telefonsamtalen vil vi kartlegge og vurdere hvilket tilbud du skal få.

NAV skal gi vedtak på tjenesten etter §17 i Lov om sosiale tjenester: 

https://lovdata.no/lov/2009-12-18-131/§17 

Hvis du trenger rådgivning om økonomi og gjeld

Du finner veldig mye bra informasjon på nav.no: https://www.nav.no/okonomi-gjeld