08:00 Flaggheising og Minnesteinen ved Ås kulturskole

Kl. 08:00 Fanfare og flaggheising ved 1. Ås Speidergruppe

 • Ås jente- og guttekorps spiller Fedrelandsalmen Gud signe vårt dyre fedreland første og siste vers. Vi synger unisont
 • Leder av årets 17. mai-komité ønsker velkommen 
 • Minnetale og bekransing ved Zara Mushtaq Berg
 • Appell ved prost Kjertin Jensen
 • Ås jente- og guttekorps spiller Norges nasjonalsang Ja, vi elsker dette landet (første og to siste vers). Vi synger unisont

Forsanger er Marte Gjernes

09:00 Aud Max, NMBU og Vitenparken

09:00 Minnetale og bekransning av minnetavle ved Samfunnsstyret. Talen holdes av påtroppende leder av Samfunnet i Ås, Magnus Schie Larsen

Fra 10:00 Vitenparken Kafé har servering med egen 17. mai meny

Fra 10:00 - 14:00 Hjerterommet kaffebar i Urbygningen er åpen

10:30 Markering ved Falsenstøtta

10:30 Ås korforening synger Gud signe Norigs land

10:35 Ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen ønsker velkommen. Fungerende president i Ås Lions Club Arne Stuanes taler, ordfører overrekker Falsenstatuetten

10.45 Ås korforening synger Dei gamle fjelli

10:55 Tale for dagen av rektor ved NMBU Siri Fjellheim

11:00 Ås Korforening avslutter med No Livnar det i Lundar og nasjonalsangen Ja, vi elsker dette landet (første og to siste vers)

11:45 Barnetoget ankommer

10:15 Moer helsehus og Moertunet

10:15 Ås jente- og guttekorps spiller ved Moertunet

10:30 Ås jente- og guttekorps spiller ved Moer helsehus

10:45 Barnetoget i Ås sentrum

10:45 Start fra Moer; Flaggborg v/Speiderne, Ås Jente og Guttekorps og Åsgård skole

11:00 Start fra Ås hallen;  Politi, Flaggborg v/Speiderne, Ås og Vestby Musikkorps, Rustad skole og Ås Ungdomsskole

11:10 Fra krysset Skoleveien-Moerveien; Flaggborg v/Speiderne, Ås Jente og Guttekorps og Åsgård skole flettes med Brønnerud skole og Steinerskolen

11:15 Ved Gullsmedhjørnet; Begge togene flettes, går opp til FV 152 og retning NMBU

11:30 Ved Tekniske fag; Barnehagene kommer inn i Barnetoget bakerst

11:45 Barnetogets innmarsj på NMBU

11:45 Innmarsj fra FV 152 ved "pullerter" på NMBU, forbi Urbygningen og Tårnbygningen og inn på storplenen

12:00 Konferansier Hanne Nesfeldt introduserer barnehagene og skolene

12:15 Korpsene spiller Norge i Rødt Hvitt og Blått, Vi synger unisont med Ås Korforening de tre vers

12:20 Tale for barna ved Rustad skole: Anne Sofie Lind Aaneby og Einar Foseide Semb

12:25 Avslutning. Korpsene spiller Norges nasjonalsang, Ja, vi elsker dette landet. Vi synger Unisont med Ås Korforening, første og to siste vers

13:00 Program i Ås sentrum

13:00 Kaffeservering for eldre i Ås seniorsenter

14:00 Åpen kiosk i foajeen

15:00 Gratis familiekino «Bukkene Bruse til Badeland» i kinoen

16:00 Kulturbaren i Ås kulturhus er åpen med servering inne og ute

17:00 Underholdning i Paviljongen

16:00 Borgertoget

16:00 Oppmøte ved Aud Max

16:30 Borgertoget starter Borgertoget går fra Aud Max ut på Drøbakveien, ned Bankveien-Rådhusplassen, bort Moerveien, opp Skoleveien og frem til Scenen/Paviljongen ved Ås Kulturhus

17:00 Underholdning fra Scenen/Paviljongen ved Ås Kulturhus

 • Russens tale ved Russepresident Lea Kreul Bærug
 • Kåring av beste innslag i Borgertoget
 • Musikkinnslag ved Diamonds and Rust
 • Dans ved Springarn

Parkering i Ås sentrum

Vi minner om at gateparkering utenom oppmerkede plasser er forbudt. Det gjelder også langs fylkesvei 152 og på gresset ved universitetet. I Ås sentrum er parkeringen langs kulturhuset og foran rådhuset stengt denne dagen.

Det er gratis parkering denne dagen på: 

 • Merkede p-plasser på NMBU
 • Ved Eika treningssenter
 • Parkeringsområdet ved Søråsteigen barnehage
 • Ved Hangaren
 • I Åsgård P-hus

Erfaring tilsier at det er en del trafikk denne dagen, og vi oppfordrer generelt folk til å bruke andre transportmuligheter enn bil hvis det lar seg gjøre.

Må du ta bilen så er det fint å prøve å samkjøre med naboer og kjente. Vær ekstra oppmerksom i trafikken, da det er mye publikum og barn ute i gatene. Parker med fornuftig avstand på parkeringsplasser uten oppmerking, slik at det blir plass til flest mulig. Vi minner også om at skilting og trafikkregler må følges som vanlig.

Brønnerud, Rustad og Åsgård

Brønnerud skole

Fra kl. 12:45


Rustad skole

Fra kl. 13:00


Åsgård skole

Fra kl. 13:00

Sjøskogen

08:00 Flaggheising

10:15 Kiosk åpner med enkel servering; kaffe og brus med mer (Vipps til 557899)

10:30 Velkommen

10:40 Tale elevrådet

10:50 Oppstilling barnetoget, korpset spiller "Ja, vi elsker" (1., 7. og 8. vers)

11:00 Barnetoget starter

11:30 Barnetoget returnerer til skolen, utdeling av boller og drikke til barna

11:45 Kiosken er åpen. Aktiviteter, leker og loddsalg starter.

12:30 Underholdning, lekene fortsetter

13:30 Loddtrekning

14:00 Takk for i dag

 

Solberg

Solberg skole ønsker alle velkommen til en festlig 17. mai feiring!

Programmet starter kl. 8:30.

Se program for Solberg

Nordby

10:30 Salgsbodene åpner

11:00 Oppmøte ved flaggstanga på Nordby skole

11:15 Program fra skolen

11:40 Korpset spiller Ja, vi elsker fra Nordby skole

11:50 Barnetoget starter fra Nordby skole. Togets rute tar ca. 30 minutter. Alle barn som deltar får bolle og drikke ved ankomst skolen.

12:20 Lekene starter

12:45 Velkommen fra konfransier, 17. mai tale, premiering av 17. mai tegninger, loddtrekning av gavekort og premier

14:30 Arrangementet avsluttes

Gudstjenester

09:30 Gudstjeneste i Ås kirke ved prost Kjerstin Jensen og kantor Jostein Grolid

13:00 Gudstjeneste i Kroer kirke kl. 13:00, ved kapellan Jane Christin Siewartz Dahl og kantor Anne Christine Pittet Grolid

Ja, vi elsker dette landet - Sangtekst

Første og to siste vers

1.

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem
furet, værbitt over vannet
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.

7.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.

8.

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem
furet, værbitt over vannet
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Gud signe vårt dyre fedreland - Sangtekst

Første og siste vers

Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma
Lat lysa din fred frå fjell til strand 
og vetter for vårsol røma
Lat folket som brøder saman bu, 
som kristne det kan seg søma.

No er det i Noreg atter dag 
med vårsol og song i skogen. 
Om sædet enn gror på ymist lag, 
det brydder då etter plogen. 
Så signe då Gud det gode såd 
til groren ein gong er mogen.