Om barnehagen

De kommunale barnehagene i Ås har latt seg inspirere av tenkningen om barn og unge fra det pedagogiske arbeidet som har sin opprinnelse i Reggio Emilia i Nord- Italia. Denne tenkningen er med på å gi oss inspirasjon til hvordan vi utformer det fysiske miljøet i barnehagen, hvilke arbeidsmetoder vi bruker i vårt pedagogiske arbeid og hvilket barne- og læringssyn vi har.

Vi er en barnehage med ca 90 barn. Personalgruppen består av 9 pedagogiske ledere, 11 barne- og ungdomsarbeidere/assistenter og 1 kokk som tilbereder maten vår.

Barna er delt inn i aldersdelte grupper, men har likevel et godt samarbeid og lek på tvers av gruppene. Avdelingene er innredet med tanke på læringsmiljøet for den aldersgruppen som benytter rommene. Vi har også to atelier; et for de store og et for de små barna.

Barnehagen har et stort og allsidig felles uteområde, med både skog og grønnsakshage innenfor gjerdet.  Skogen, som ligger rett utenfor barnehagen, blir også flittig benyttet, og vi har også egen bålhytte i skogen nær oss.

Vår felles plattform bygger på:

Barn kan, vil og våger!

” … Barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini. Og fortalt at de ikke finnes. Men barnet sier «Visst finnes hundre:»” 

– Loris Malaguzzi

Fugleredet

Fugleredet er gruppen for de aller minste barna i barnehagen. Her er det plass til 15 barn i alderen 1-2 år.

Fugleredet har foruten det store avdelingsrommet direkte tilgang til et grupperom som gir mulighet til utforsking av ulike materialer. Det er en lesekrok hvor vi kan trekke oss tilbake og lese en bok. På bygge og konstruksjonsrommet er det muligheter for å utforske og bygge med ulike klosser, leke med biler og togbane. Fugleredet samarbeider noe med Ekorntreet om bruken av rommene, de har et tumlerom hvor barna kan løpe, hoppe, klatre og ha fysisk aktivitet. Vi har også et felles atelier, som er tilrettelagt for at de minste barna kan utfolde seg kreativt med maling og diverse sanseaktiviteter.

De ansatte på Fugleredet er for tiden:

 • Hanne Filtvedt, pedagogisk leder
 • Fagarbeidet Jane Thomassen
 • Fagarbeider Cathrin Lillefuhr
 • Fagarbeider Rukije Ibriqi
 • Assistent Helene Johannessen (vikar)

Kontakttelefon nr 457 41 381

Vi forteller om vår hverdag i refleksjonsbrev: Refleksjonsbrev Fugleredet

Ekorntreet

Ekorntreet er gruppen for barn i alderen 2-3 år. Her er det plass til 16 barn.

Ekorntreet har foruten det store avdelingsrommet direkte tilgang til et tumlerom hvor barna kan løpe, hoppe, klatre og ha fysisk aktivitet.  De har en lesekrok hvor vi kan trekke oss tilbake og lese en bok. På avdelingsrommet er det muligheter for å utforske og bygge med ulike klosser, leke med biler og togbane. Vi har også et felles atelier med Fugleredet, som er tilrettelagt for at barna kan utfolde seg kreativt med maling og diverse sanseaktiviteter.

De ansatte på Ekorntreet er:

 • Pedagogisk leder Tonje Løfoll
 • Pedagogisk leder Ann Helen Strandheim
 • Fagarbeider Jhen Layda Øvergaard
 • Assistent Marte Skaret (vikar)
 • Assistent Jamina Pedersen (vikar)

Kontakttelefon nr 457 41 382

Vi forteller om vår hverdag i refleksjonsbrev: Refleksjonsbrev Ekorntreet

Beverdammen

På Beverdammen er det 18 barn i alderen 3-4 år. Beverdammen har tilgang til et eget grupperom som innredes til utforsking av ulike materialer, som blir tilrettelagt og presentert etter observasjon av barnas interesser. Beverdammen har også tilgang til tumlerommet hvor barna kan løpe, hoppe, klatre og ha fysisk aktivitet.

De ansatte på Beverdammen er:

 • Pedagogisk leder Kauneet Bedi
 • Pedagogisk leder Elin Eibakk ( fra 01.10.23)
 • Assistent Linda Holmstrand

Kontakttelefon nr 457 41 379

Vi forteller om vår hverdag i refleksjonsbrev: Refleksjonsbrev Beverdammen

Revehiet

På Revehiet har vi samlet 16 barn i alderen 4-5 år. Revehiet og Bjørnehiet samarbeider store deler av dagen og har derfor felles rom til lek, undring og utforskning. Vi skal også etablere en del av atelieret til forskning. Rommene innredet med tanke på språkutvikling (bøker og spill), undring, utforskning og konstruksjon og det er også rom for litt magi. Vi vil ha søkelys på å tilby barna noe annet enn det de har i hjemmet - og løse materialer og deler, vil derfor være mer og mer i fokus.

De ansatte på Revehiet er:

 • Pedagogisk leder Christian Arstad
 • Fagarbeider Maria Gangsø
 • Fagarbeider Jonatan Guerra

Kontakttelefon nr 457 41 380

Vi forteller om vår hverdag i refleksjonsbrev: Refleksjonsbrev Revehiet

Bjørnehiet

Bjørnehiet består av 22 barn i alderen 5-6 år. De går sitt siste år i barnehagen. 

Revehiet og Bjørnehiet samarbeider store deler av dagen og har derfor felles rom til lek, undring og utforskning. Vi skal også etablere en del av atelieret til forskning. Rommene innredet med tanke på språkutvikling (bøker og spill), undring, utforskning og konstruksjon og det er også rom for litt magi. Vi vil ha søkelys på å tilby barna noe annet enn det de har i hjemmet - og løse materialer og deler, vil derfor være mer og mer i fokus.

De ansatte på Bjørnehiet er:

 • Pedagogisk leder Pia Jessen
 • Fagarbeider Jo Ann Nilsen
 • Assistent Geir Gundersen (vikar)

Kontakttelefon nr 457 41 383

Vi forteller om vår hverdag i refleksjonsbrev: Refleksjonsbrev Bjørnehiet

Mat og måltider

Vi har en kjøkkenassistent som lager mat i barnehagen, hun lager varmmat ca 3 ganger i uken. Vinterbro barnehage er opptatt av god og næringsrik mat. Det serveres grønnsaker til måltidene og  frukt til hvert ettermiddagsmåltid.

Det blir lagt ut ukemeny på Transponder hver uke.

 

FAU og SU

Leder: Mari Buseth Sand        Tlf: 93244876  mail: maribuseth@hotmail.com

Vara: Tonje Marita Misund      Tlf: 92898918  mail: tmisund91@gmail.com

Referater:

2023.05.08_FAU.pdf (nyeste)

FAU++2022-2023 (3).pdf

FAU referat mars 2023.pdf