Markeringer i kartet

Sone med parkeringsforbud langs offentlig vei (dersom ikke annet er skiltet) gjelder i hele området som er skravert i gult på kartet (hverdager fra kl. 7-17 og lørdager fra 9-15).

Plasser markert i grønt: På hverdager fra kl. 7-17 og lørdager fra 9-15 kan du stå her i maks 3 timer. Du må ha p-skive (elektronisk eller manuell) eller legge en lapp i ruten som viser tidspunktet du parkerte, slik at vi kan kontrollere hvor lenge du har stått på plassen.

Plasser markert i blått: Parkering ved Ås kulturhus 15,- per time fra første time på hverdager fra kl. 7-17 og på lørdager fra 9-15. Inntil videre er all parkering i Åsgård P-hus gratis.

Plasser markert i lys gul: Private parkeringsområder. Følg skilting på området.

Parkering i Ås sentrum

I Ås sentrum er det flere ulike parkeringsmuligheter.

Parkering i Åsgård P-hus er gratis inntil videre, men noen plasser er reservert ansatte med gyldig oblat på dagtid.

Gateparkering

For gateparkering er det skiltet med makstid på 3 timer i tidsrommene 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager.

Det er krav om registrering av ankomsttidspunkt, enten ved hjelp av parkeringsskive, elektronisk registrering på app eller ved å legge en lapp med ankomsttidspunkt godt synlig i frontruta. 

Et eksempel på hvordan et slikt skilt på et parkeringsområde ser du her:

Parkering med krav om p-skive.png

Parkeringsplasser med avgiftsparkering

I sentrum er det to områder med avgiftsparkering. Innehavere av gyldig HC-bevis er unntatt parkeringsavgift ved parkering på kommunale HC-plasser.

Parkeringsplass ved Kulturhuset

Avgift på 15 kr pr time fra første time i tidsrommet 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Parkeringsavgift forhåndsbetales på p-automat eller ved bruk av kommunens parkeringsapp ved ankomst.

Åsgård parkeringshus

Det er inntil videre gratis å parkere i Åsgård parkeringshus, men noen plasser er reservert ansatte med oblat på dagtid.

Etter gratisperioden vil Åsgård parkeringshus ha to timer gratis parkering, deretter er det parkeringsavgift på 15 kr pr time. Parkeringshuset er utstyrt med ANPR-anlegg (kameraparkering) slik at kjøretøyet blir registrert på vei inn og ut av p-huset. Man betaler enten via app eller på p-automat i kjelleren. Dersom man ikke benytter disse betalingsmetodene vil man få ettersendt faktura (fakturagebyr tilkommer).

Ved parkering i Åsgård p-hus vil det være behov for at personer med gyldig HC-kort registrerer kjøretøyets registreringsnummer på terminal i p-huset. Alternativt kan man få registrert dette hos Innbyggertorget på Rådhuset i et elektronisk register. 

HC-plasser

På kommunens HC-plasser i sentrum er det innført makstid på 4 timer noen av HC-plassene. Det er derimot ikke krav til p-skive og HC er unntatt avgift på plasser med avgiftsparkering. Ved parkering i Åsgård p-hus vil det være behov for at personer med gyldig HC-kort registrerer kjøretøyets registreringsnummer på terminal i p-huset. Alternativt kan man få registrert dette hos Innbyggertorget på Rådhuset i et elektronisk register.  

Registrering av parkeringstiden

Følgende løsninger kan benyttes til å registrere parkeringstiden.

App

Ås kommune har sin egen parkeringsapp, den heter Parkering i Ås. Den kan lastes ned til din smarttelefon. Du kan også bruke appen EasyPark hvis du ønsker det.

Illustrasjon med liten rød bil og teksten Ås i hvitt

P-skive

Når du ser dette symbolet på parkeringsskiltet, betyr det at du i det oppgitte tidsrommet må bruke p-skive eller annen innretning til å vise når parkeringen startet:

P skive sort hvit.png
P skive blå og hvit.png

Parkeringsskiltene som bruker symbolet kan ha ulike farger og symbolet kan variere i størrelse. P-skive kalles også parkeringsskive eller urskive. 

Hvordan bruker jeg p-skiven?

  • P-skiven festes godt synlig på innsiden av frontruta 
  • Les på parkeringsskiltet hvilket tidsrom som er oppgitt og hvor lenge du kan stå parkert 
  • Still viseren på urskiven til det tidspunktet du parkerer bilen 

Bilen kan nå stå parkert på stedet så lenge som skiltet tilsier.

Hvor får jeg tak i p-skive?

Alle p-skiver som tydelig viser starttidspunkt kan brukes. P-skiver kan kjøpes i de fleste bilrekvisitabutikker.

Gratis p-skive fra Ås kommune kan hentes på Ås innbyggertorg. Forretninger i sentrum har også fått utdelt p-skiver fra kommunen som kan gis til kunder.

Lapp i frontruta 

Dersom du ikke har en p-skive tilgjengelig, kan du skrive klokkeslettet for parkeringens start på en lapp og legge den godt synlig i frontruta. 

Hva skjer hvis jeg ikke følger reglene

Hvis du ikke har dokumentert parkeringstiden der det er krav om p-skive, eller står parkert for lenge, risikerer du følgende bot: 

  • Ikke kontrollerbar/manglende urskive: kr. 330,-
  • Feil innstilt urskive: kr. 330,- 
  • Maks p-tid overskredet: kr. 660,- 

Har du parkert innenfor parkering forbudt-sonen i tidsrommet mellom 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager og står utenfor skiltet p-plass risikerer du å bli ilagt et parkeringsgebyr på 900,-

Har du fått bot?

Ja, jeg har fått bot