En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

Dr. Sødringsvei 8 og 10 og Granheimtunet

Dr. Sødringsvei 8 og 10 og Granheimtunet er ordinære omsorgsboliger. Dette er kommunale boliger uten bemanning, men med noen felles aktiviteter og universelt utformede leiligheter.