Servering og fasiliteter

  • God utsikt på toppen av åsen!

Turmuligheter i området

Ta turen opp til Fjøseråsen! Følg boligveien opp bakken – forbi alle boligene og videre langs jordekanten. Denne veien er for øvrig en fin sykkeltrasé mellom Ås og Drøbak. Rett før du kommer helt ut på jordet tar du stien inn i skogen til høyre. Ta opp til høyre igjen rett før kraftledningen.. Vel oppe på ryggen tar du til venstre, krysser under kraftledningen, og går videre opp på en flat kolle med åpen og fin furuskog. Dette er åsens høyeste punkt. Vi anbefaler en matpakkestopp her. Sjekk kartet - gå gjerne videre mot Kykkelsrud før du runder tilbake igjen.

Slik kommer du deg hit

Buss 501 mellom Ås og Drøbak, fv 152, går ofte og stopper på Klommestein rett ved inngangen til Fjøseråsen. 

Fin sykkel- og gangvei langs fv 152.  

Kommer du med bil er det noen få parkeringsplasser ved lagerområdet ved Fjøserkrysset.

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Eiendommen vestre Fjøser ligger som en øy i Ås med kun dette punktet i kontakt med resten av Frogn. Før 1918 var det enda mer rot. Ås eide deler av dalsenkningen ned mot Skiphellebukta ved sjøen; ja til og med en eiendom på Hurumlandet hørte til Ås!

Skikk og bruk - Allemannsretten

  • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
  • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei :)
  • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
  • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.