Rustjenesten hjelper mennesker med rusproblemer, slik at du i størst mulig grad mestrer hverdagen. Tilbudet blir tilpasset dine behov og utformet sammen med deg.

Tilbudet ved rustjenesten er for alle som bor eller oppholder seg i Ås kommune, og er over 18 år. Er du under 18 år kan du kontakte helsestasjonen for ungdom for å få hjelp: Helsestasjon for ungdom og studenter i Ås kommune

Hvordan søker du om hjelp fra oss

Du kan henvende deg selv via telefon, komme innom kontoret i Moerveien 10  eller sende søknadsskjema. Skjemaet skriver du ut og sender i posten.

Søk om helsetjenester

Du kan også bli henvist hit av din fastlege eller få hjelp fra pårørende, andre hjelpere i kommunen eller andre helsetjenester.

Våre tjenester er gratis.

Vi er ikke en akutt-tjeneste. Hvis du er i en situasjon hvor det haster å få hjelp må du ta kontakt med fastlegen din, Follo Akutt Team (telefon 67 96 50 00) eller legevakt (telefon 116 117).

Hvilke tilbud har vi

  • Støttesamtaler/samtalebehandling.
  • Oppfølging av ruskonsulent i form av blant annet motivasjonssamtaler, henvisninger til spesialisthelsetjenesten for LAR, avgiftning og behandling, samarbeid med andre instanser samt koordinering av ansvarsgrupper.
  • Samtaletilbud til pårørende til mennesker med rusutfordringer.
  • Aktivitetssenter med tilbud på dagtid og noe på kveldstid.
  • Ambulerende tjenester, dvs hjemmebesøk med fokus på praktisk bistand og opplæring.
  • Personalbaser tilknyttet boliger, dvs lettere tilgjengelig hjelp, dersom utfordringene tilsier et slikt behov.
  • Vi holder jevnlige kurs, de annonseres på kommunens nettsider.