12 ukers oppfølging med:

  • Individuell kartleggingssamtale før oppstart
  • Frisklivstrening minimum 2 ganger i uka i 12 uker
  • Mulighet for 2-4 individuelle samtaler underveis
  • Individuell evalueringssamtale ved avslutning

For å kunne delta i dette tilbudet må du kunne:

  • Gå i 20 minutter uten hjelpemidler
  • Legge deg ned/reise deg fra matte på gulv
  • Delta i tilbud på dagtid i 12 uker

Tilbudet passer ikke for personer med stort behov for individuell tilrettelegging, og erstatter ikke diagnosespesifikk behandling.

Pris: Gratis