Ås kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling, sørger enhet for kommunalteknikk for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av veier, ledningsnettet, uventet vannstans veier eller ved anbefalt koking av drikkevannet.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, eller en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Får jeg varsel? Kan jeg få varsel knyttet til flere adresser?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din opføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager) ved å klikke her.

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig, barnehage, skole eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du ofte selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Hvordan mottar jeg varsel?

I forbindelse med for eksempel stengte veier, omkjøringer eller avstengning av drikkevannet vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området. Alle registrerte mobilnumre blir varslet via SMS.

Registrerte fasttelefoner blir varslet via talemelding. Når du tar telefonen får du beskjed om å taste 1 for høre en melding som er lest inn.

På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:
1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen
0 - dersom du ønsker å få beskjeden lest opp en gang til

Dersom du ikke taster 1, vil systemet ringe deg opp på nytt (inntil 3 ganger).

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

 

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Contact Data Manager.

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svarttjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.

Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert her: http://cdm.ums.no