Servering og fasiliteter

Serveringsteder: 

En rekke benker og sitteplasser 

  • Toaletter er tilgjengelige i åpningstiden

Treningssenteret Eika Sportssenter

Aktiviteter og turmuligheter i området

Planter i parken og Arboretet

Parken er på ca. 800 dekar og inneholder ca. 1100 ulike busk- og treslag i tillegg til blomsterbed med stauder og sommerblomster. I tillegg til trærne i parken er en rekke treslag plantet i mindre grupper i arboretet (treslagssamling) i Nordskogen 

Kunstrute

Det er en rekke kunstuttrykk på Campus Ås, både inne og ute.  Til sammen 21 kunstnere bidro med ny kunst når den nye veterinærbygningen skulle smykkes med masse flott kunst. I parkområdet ble det etablert en ny vandringsrunde der man kan oppleve all kunsten.

Turområder

Det er en rekke vakre områder i parken som egner seg for å gå en tur.

Se kart med turer her

1 

Fougnerhaugen 

2 

Falsenstøtta 

3 

Det sentrale parkrommet 

4 

Viftebedene 

5 

Dahlstøtta 

6 

Tunet 

7 

Svanedammen 

8 

Bioteknologibygningen 

9 

Smiebakken 

10 

Den Fredrikshaldske kongevei 

11 

NIBIO – park 

12 

Damgården 

13 

Staudebøgen 

14 

Idrettsparken/Samfunnet 

15 

Nordskogen 

16 

Planteskolen/Treforsøksparken 

17 

Uraksen 

18 

Hasselbakken 

19 

Veterinærbygningen 

20 

Hestehagen 

21 

Åkebakke 

22 

Gårdsrom 

 

Disk-golf i Nordskogen 

Det er nylig etablert en flott diskgolfbane i tilknytning til parken.  

Geologihagen

Bli bedre kjent med alle bergartene som er utstilt på Campus – veldig lærerikt!

Informasjonsark med oversikt over samlingen

Slik kommer du deg hit

Gange eller sykkel

Det tar cirka 15 minutter å gå til NMBU-parken fra Ås stasjon. Fra sentrum følger du gangveien opp til Fylkesvei 152. Her følger du gangveien i cirka 1 kilometer til du kommer til parken. 

Ruters busslinje 510 mellom Bøleråsen og Drøbak har to stoppested med inngang til NMBU-parken: «Universitetet i Ås» og «Vollebekk». Denne stopper også på Ski stasjon, Ås Stasjon, Dyrløkke og Korsegården hvor det er kollektivknutepunkter. 

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no.

 Det er parkeringsplasser mot betaling like sør for parken. Her er det også muligheter for å lade el-bil.