Servering og fasiliteter

  • Grill- og bålplass - husk at du er ansvarlig hvis du tenner bål uansett årstid!
  • Benker på området
  • Gapahuk og brygge ved vannet
  • Fint for lek i naturen

Turmuligheter i området

I området ved Kinnsåsen er det fint å gå fotturer. Ta en tur langs Årungen til sørenden eller nordover til Rostadion. Øst for Rostadion finner du Syverudbekken, med en spennende kultur- og natursti. Rotarystien. Du kan også gå hele Åsrunden, en 12 km lang rundtur i flott terreng, se mer informasjon på UT.no. I Nordskogen er det en flott lysløpe. Det er fint å sykle rundt Årungen. På kalde vinterdager kan vannet være en fantastisk, stor skøytebane.

Pilgrimsleden går forbi Kinnsåsen.

Slik kommer du deg hit

Kinnsåsen er tilgjengelig til fots eller med sykkel for mange i Ås, en flott søndagstur!

Kommer dere med bil er det fint å parkere ved Rostadion.

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Årungen

Årungen er den største innsjøen i Ås kommune. Vannet har et areal på 1,2 km2 og ligger 34 meter over havet. Vannkvaliteten er preget av tilsig fra jordbruk. Sjøen er likevel fiskerik, med gjedde, abbor, mort og ål. Laks og sjøørret kan gå opp i Årungselva fra Bunnefjorden. Rostadion ligger vakkert til på østsiden, og er Norges riksanlegg for roing. Har du lyst til å ro eller padle, kontakt Årungen ro- og padleklubb.

Røverhule

Sorenskriver Behmann skriver i 1743 at det finnes en hule på østsiden av Kinnsåsen. ”..een smal og snever Indgang, og naar en Mand kommer ind der igjennom, er det et stort Rum, bequem for en 20 a 30 Persohner”.  Finner du hula – fra Syverudveien går du gjennom grinda og litt mot sør - lei i bergveggen.

Blåveis

Kinnsåsen bærer også navnet Kølaåsen, trolig fordi bergarten er mørk amfibolitt. Den er kalkholdig – og derfor er vegetasjonen spesiell på åsen. Her blomstrer blåveis i store mengder på våren.

Skikk og bruk - Allemannsretten

  • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
  • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei
  • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
  • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.