Nytt

02.06.2023

Det Blå Huset legesenter bytter navn til Åsvang Legekontor. Legekontoret har samme adresse og kontaktinformasjon som før.

23.05.2023

Angelica Scorpios har ferie fra i dag til begynnelsen av uke 25. Hun er tilbake på jobb 21.06.2023. Når fastlegene har ferie i sommer, er ansvaret delt mellom legevakten og de andre fastlegene i Ås kommune. Dersom fastlegen din har ferie og henvendelsen din gjelder typiske fastlegeoppgaver som sykmelding, fornying av resepter eller tilstander som ikke er akutte, kan du ta kontakt med en annen av våre fastleger. Alle fastleger i Ås kommune har i sommer ansvar for å vikariere for hverandre.

04.05.2023

Fastlege Carl Göran Åkerberg ved Sentrum Legesenter er delvis sykmeldt i 3 måneder. 

06.12.2022 

Fastlege Carl Göran Åkerberg ved Sentrum Legesenter har for mange pasienter på sin liste for tiden, noe som har ført til lang ventetid på konsultasjoner og svar på diverse henvendelser. Dr. Åkerberg og kommuneoverlegen beklager dette. For at dr. Åkerberg skal få bedre kapasitet til å håndtere mengden pasienthenvendelser og jobbe medisinsk forsvarlig så har kommunen valgt å ta noen grep.

Som tiltak så har kommuneoverlegen, i samarbeid med dr. Åkerberg, meldt en reduksjon av pasientlisten til HELFO. Man har i første omgang valgt å ikke tvangsflytte pasienter over til annen fastlege så pasientlisten vil derfor gradvis reduseres når pasienter velger å bytte fastlege. Vi beklager ulempene dette har medført og oppfordrer de som har behov for tett oppfølging av fastlege og som opplever at dr. Åkerberg ikke er så tilgjengelig som ønskelig, om å bytte fastlege.

09. 11. 2022

De som har hatt Bjarne Oleg Vig som fastlege tidligere og trenger å få oversendt sin journal til ny fastlege kan kontakte Da Vinci-Klinikken. Se kontaktinfo lenger ned på siden. De som har fått Tatjana Haddeland som fastlege trenger ikke å be om overføring av sin journal, dette skjer automatisk.

Ås kommune har tilsammen 15 fastlegehjemler, og kommunen har gjennom en årrekke vært priviligert ved å ha et av landets mest stabile fastlegekorps.

Din fastlege skal kunne tilby deg både planlagte konsultasjoner og til en viss grad også øyeblikkelig hjelp innenfor kontorets åpningstider. I forbindelse med ferieavvikling sommer, jul og påske, vikarierer alle fastlegene i Ås kommune for hverandre.

I tillegg til fastlegene har vi også tre LIS1 – lege i spesialisering del 1, tidligere kjent som turnusleger. Av disse er to knyttet til Ås kommunale fastlegekontor og én til Da Vinci-klinikken. LIS1 tjenestegjør hos oss et halvt år, og det kommer nye hver 1. mars og 1. september. Kommunen har også leger ansatt i kommunal administrasjon og ved Moer sykehjem, Moertunet og på helsestasjon.

Fastlegeordningen og de kommunale legetjenestene er i endring, og Ås kommune jobber nå med å utarbeide en legeplan som skal gi retning og ruste kommunen for å kunne tilby gode fastlegetjenester og andre legetjenester til alle våre innbyggere også i årene som kommer.

Ved behov for akutt legehjelp og øyeblikkelig hjelp dersom din fastlege ikke har flere timer ledig, kontakt Follo legevakt på telefonnummer 116 117. Disse holder åpent hele døgnet, alle dager. Ved akutt livstruende tilstander bør man ringe medisinsk nødnummer 113.

Informasjon om hvordan du bytter fastlege finner du på helsenorge.no.

Mange fastleger tilbyr sine pasienter bestilling av time og fornying av resept på helsenorge.no.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege i Ås kommune er Ådne Dæhlin. Grunnet permisjon vil fra 1. oktober 2022 Anette Skarshaug Skeie være vikarierende kommuneoverlege.

 • E-post: post@as.kommune.no (ikke send sensitiv informasjon på e-post)
 • Telefon via kommunens sentralbord: 64 96 20 00 (kommuneoverlegens telefontid for publikum er tirsdager og torsdager kl. 10.00 til 11.00)

Kommuneoverlegen har kontor på Ås rådhus og er underlagt kommunedirektøren.

Kommuneoverlegens oppgaver er blant annet innen: Medisinskfaglig rådgivning av kommunen, smittevern, miljørettet helsevern, helseberedskap, folkehelse, samt oppfølging av kommunens legetjenester og fastlegeordning.

Kommuneoverlegen kan ikke hjelpe med pasientrettet arbeid, dvs hun/han kan ikke skrive resepter eller ordne pasientreiser ol., dette må tas direkte med fastlegen.

Ås kommunale fastlegekontor

Leger

 • Faruk Busuladzic
 • Solveig Elise Thorsnes
 • Julien Vibert
 • Vuk Palibrk
 • To LIS1 (turnusleger)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 43 20 (telefontid kl. 09.00–11.00)
Adresse: Tunveien 2, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Se hjemmeside for SMS-bestilling av timer: www.askommunalefastlegekontor.no

Åpningstider

 • Mandag til fredag: kl. 08.00–15.00

Da Vinci-klinikken

Leger

 • Christos Glavas
 • Tatjana Haddeland (fra 1. oktober 2022)
 • Én LIS1 (turnuslege) fra 1. september 2022

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 910 06 639. Telefonen er åpen mandag, onsdag, torsdag kl. 9–12 og 13–15, samt fredager kl. 9–12. Tirsdag stengt.
Adresse: Tamburveien 5, 1406 Ski

Hjemmeside: www.davinciklinikken.no

Legesenteret har planer om å legge til rette for online timebestilling fra høsten 2022.

Fra 9. november 2022 kan alle som har hatt Bjarne Oleg Vig som fastlege tidligere, og trenger å få oversendt sin journal til ny fastlege, kontakte DaVinci Kliniken. De som har fått Tatjana Haddeland som fastlege trenger ikke å be om overføring av sin journal, dette skjer automatisk.

Åpningstider

 • Mandag: kl. 08.00–15.00
 • Tirsdag: stengt
 • Onsdag: kl. 08.00–15.00
 • Torsdag: kl. 08.00–15.00
 • Fredag kl. 08.00–12.00

Åsvang Legekontor (tidligere Det blå huset legesenter)

Leger

 • May Berit Barli
 • Unni-Britt Sørli

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 31 40
Adresse: Raveien 6 A, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 140, 1431 Ås

Online timebestilling, e-konsultasjon og reseptbestilling gjøres via PasientSky sin app eller nettside.

Se mer informasjon på legesenterets hjemmeside: www.detblahusetlegesenter.no

Åpningstider

 • Mandag til torsdag: kl. 08.45–15.00
 • Fredag: kl. 08.45–12.00

Moerveien legesenter

Leger

 • Ole Grytten
 • Maria Bjerkreim Garder
 • Mikal Magnus Ursin

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 44 80 (telefontid: kl. 09.00–12.00 og 13.00–15.00)
Adresse: Moerveien 14, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 113, 1431 Ås

Online timebestilling: helsenorge.no

Åpningstider

Mandag til fredag: kl. 08.00–15.00

Vinterbro legesenter

Vinterbro legesenter er to legekontorer som er samlokalisert i 3. etasje på Vinterbro-senteret.

Adresse: Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro
Postadresse: Postboks 25, 1429 Vinterbro

Sjøskogen legekontor

Lege: Tore Olai Høghjelle

Amir Waqas Ali er vikar for dr. Høghjelle frem til 30.4.24.

Telefonnummer: 64 94 55 02

Åpningstider

 • Tirsdag: kl. 12.00–16.00
 • Onsdag og torsdag: kl. 09.00–16.00
 • Vanligvis stengt mandag og fredag, men se www.dokter.no for drop-in-timer

Dr. Ali legger per i dag opp til utvidede åpningstider, og holder stort sett åpent kl. 08.20–15.40 alle hverdager. Noe kortere på fredager.

Vinterbro legekontor

Lege: Audun Zapffe

Telefonnummer: 466 83 740

Åpningstider

 • Mandag og onsdag: kl. 08.30–16.00
 • Tirsdag og torsdag: kl. 08.30–12.00
 • Fredag: stengt

Skoleveien legesenter (Bjarne Oleg Vig)

Etter 33 år som allmennlege i Ås kommune, sa dr. Bjarne Oleg Vig opp sin fastlegehjemmel med virkning fra 1. august 2022. Kommunen er takknemlig for den store jobben han har lagt ned over mange år.

Hans kontor vil være stengt fra 1. august 2022. Fra 1. september er det heller ikke mulig å kontakte ham via helsenorge.no. Bygget er planlagt revet høsten 2022.

Den 1. oktober blei alle gjenværende pasienter på listen til dr. Vig overført til ny fastlege Tatjana Haddeland ved Da Vinci-klinikken, og 9. november blei alle legesenterets elektroniske pasientjournaler overført. Se egen fane over for kontaktinfo til Da Vinci-klinikken. Helfo sender ut informasjon om byttet til alle dette gjelder.

Sentrum legesenter Ås (Carl Göran Åkerberg)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 469 42 641
Adresse: Moerveien 6 E, 1430 Ås

Åpningstider

 • Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 11.00–16.00
 • Mandag og fredag: etter avtale

Legen foretrekker timebestilling via skjema på nettsiden www.wifvelsta.no. Alle skriftlige henvendelser journalføres.

06.12.2022 Fastlege Carl Göran Åkerberg ved Sentrum Legesenter har for mange pasienter på sin liste for tiden, noe som har ført til lang ventetid på konsultasjoner og svar på diverse henvendelser. Dr. Åkerberg og kommuneoverlegen beklager dette. For at dr. Åkerberg skal få bedre kapasitet til å håndtere mengden pasienthenvendelser og jobbe medisinsk forsvarlig så har kommunen valgt å ta noen grep. Som tiltak så har kommuneoverlegen, i samarbeid med dr. Åkerberg, meldt en reduksjon av pasientlisten til HELFO. Man har i første omgang valgt å ikke tvangsflytte pasienter over til annen fastlege så pasientlisten vil derfor gradvis reduseres når pasienter velger å bytte fastlege. Vi beklager ulempene dette har medført og oppfordrer de som har behov for tett oppfølging av fastlege og som opplever at dr. Åkerberg ikke er så tilgjengelig som ønskelig, om å bytte fastlege.

 

Ås legekontor (Angelica Scorpios)

Kontaktinformasjon

Foretrukket kontaktmåte: SMS-tjeneste: Send SMS via HelseRespons til nummer 2097: ÅSLEGE (skriv inn din beskjed). En melding kan se slik ut: ÅSLEGE Ola Hansen ønsker time, gjerne i neste uke. (Telefonnummer: 64 97 30 50)
Adresse: Myrveien 2, 1430 Ås

Åpningstider

 • Mandag, tirsdag og fredag: Kl. 09.00–15.00
 • Onsdag og torsdag: stengt