Ås kommune har til sammen 15 fastlegehjemler, og har gjennom en årrekke hatt et av landets mest stabile fastlegekorps.

Fastlegen skal kunne tilby deg både planlagte konsultasjoner og til en viss grad også øyeblikkelig hjelp innenfor kontorets åpningstider. I forbindelse med ferieavvikling sommer, jul og påske, vikarierer alle fastlegene i Ås kommune for hverandre. Det finnes mer detaljert informasjon om hvert enkelt legekontor lenger ned på siden.

I tillegg til fastlegene, har kommunen også leger ansatt i kommunal administrasjon og ved Moer sykehjem, Moertunet og på helsestasjonen. Kommunen har også til enhver tid også tre LIS1 (lege i spesialisering del 1, tidligere kjent som turnusleger), hvorav to er knyttet til Ås kommunale fastlegekontor og én til Da Vinci-klinikken. Dette er fullverdige leger som er i starten av sin spesialisering, og kommer rett fra et års tjeneste på sykehus. LIS1 tjenestegjør hos oss et halvt år, og det kommer nye hver 1. mars og 1. september. 

Fastlegeordningen og de kommunale legetjenestene er i endring, og Ås kommune jobber med å utarbeide en temaplan for legetjenestene som skal gi retning og ruste kommunen for å kunne tilby gode fastlegetjenester og andre legetjenester til alle våre innbyggere også i årene som kommer.

I tilfeller hvor du har behov for akutt legehjelp og din fastlege ikke har flere timer ledig, kontakt Follo legevakt på Ski sykehus på telefonnummer 116 117. Disse holder åpent hele døgnet, alle dager. Ved mistanke om akutt livstruende tilstand, bør man ringe medisinsk nødnummer 113.

Informasjon om hvordan du bytter fastlege finner du på helsenorge.no.

Mange fastleger tilbyr sine pasienter bestilling av time og fornying av resept på helsenorge.no.

Administrativt ansvarlig for fastlegeordningen i Ås kommune er Helene Steen Dalbye. Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver for kommunens arbeid med fastlegeordningen.

Sommerferie fastleger 2024 (uke 25 til 33)

Her ser du når i sommer fastlegen din har ferie. På kontorer med flere leger, dekker ofte legene inn for hverandres fravær. Dersom hele legekontoret du pleier å gå på er stengt, og henvendelsen din gjelder typiske fastlegeoppgaver som sykmelding, fornying av resepter eller tilstander som ikke er akutte, kan du ta kontakt med et annet fastlegekontor i Ås kommune. Alle fastleger i Ås kommune har i sommer ansvar for å vikariere for hverandre. Du kan også hele døgnet ta kontakt med Follo legevakt i Ski på telefon 116 117, dersom henvendelsen gjelder typiske legevaktsoppgaver som for eksempel akutte smerter, skader eller pustevansker, akutt og alvorlig psykiatri, alvorlig forverring av kronisk sykdom, slappe og medtatte barn eller mistanke om svangerskapskomplikasjoner. Ved livstruende sykdom ringer du medisinsk nødnummer 113.

Legekontorene holder stengt ukene som er markert med «X» i tabellen:

Uke252627282930313233
Da Vinci-klinikken  XXXX   
Moerveien legesenter         
Åsvang legesenter    X  X 
Ås legesenter (Scorpios)         
Vinterbro legesenter         
Åkerbergs tidligere liste         
Ås kommunale fastlegekontor         

Den enkelte fastlege avvikler ferie i ukene som er markert med «X» i tabellen:

Uke252627282930313233
Tatjana Haddeland  XXXX   
Christos Glavas  XXXX   
Maria Bjerkreim Garder  XXX    
Mikal Ursin X  Halv uke Halv uke  
Ole Grytten 24/6    X5/8 
Unni-Britt Velle Sørli    XXXX 
May Berit Barli  XXX  X 
Angelica Scorpios         
Amir Ali (vikar Høghjelle)         
Audun Zapffe   XXX   
Vi Dan Nguyen (vikar Åkerberg)         
Faruk Busuladzic     XXXX
Natali Viken (vikar Thorsnes)XX       
Julien Vibert      XXX
Vuk PalibrkXX       

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege i Ås kommune er Ådne Dæhlin. Vikar for kommuneoverlegen høsten 2024 er Ann-Kristin Stokke Meen.

 • E-post: post@as.kommune.no (ikke send sensitiv informasjon på e-post)
 • Telefon via kommunens sentralbord: 64 96 20 00 (kommuneoverlegens telefontid for publikum er tirsdager og torsdager kl. 10.00 til 11.00)
 • Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Kommuneoverlegen har kontor på Ås rådhus, og er organisatorisk plassert i fagstab under kommunedirektøren.

Kommuneoverlegens oppgaver er blant annet innen: Medisinskfaglig rådgivning av kommunen, smittevern, folkehelse, miljørettet helsevern og helseberedskap, samt enkelte oppgaver innen fastlegeordningen og psykisk helsevern.

Ås kommunale fastlegekontor

Leger

 • Faruk Busuladzic
 • Solveig Elise Thorsnes
 • Julien Vibert
 • Vuk Palibrk
 • To LIS1 (turnusleger)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 43 20 (telefontid kl. 09.00–11.00)
Adresse: Tunveien 2, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Se hjemmeside for SMS-bestilling av timer: www.askommunalefastlegekontor.no

Åpningstider

 • Mandag til fredag: kl. 08.00–15.00

Da Vinci-klinikken

Leger

 • Christos Glavas
 • Tatjana Haddeland
 • Én LIS1 (turnuslege)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 910 06 639. Telefonen er åpen mandag, onsdag, torsdag kl. 9–11.30 og 13–15, samt fredager kl. 9–11. Tirsdager stengt.
Adresse: Tamburveien 5, 1406 Ski

Hjemmeside: www.davinciklinikken.no

Online timebestilling: helsenorge.no

Åpningstider

 • Mandag: kl. 08.00–15.00
 • Tirsdag: stengt
 • Onsdag: kl. 08.00–15.00
 • Torsdag: kl. 08.00–15.00
 • Fredag: kl. 08.00–12.00

Åsvang legekontor (tidligere Det blå huset legesenter)

Leger

 • May Berit Barli
 • Unni-Britt Sørli

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 31 40
Adresse: Raveien 6 A, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 140, 1431 Ås

Online timebestilling, e-konsultasjon og reseptbestilling gjøres via PasientSky sin app eller nettside.

Se mer informasjon på legesenterets hjemmeside: www.detblahusetlegesenter.no

Åpningstider

 • Mandag til torsdag: kl. 08.45–15.00
 • Fredag: kl. 08.45–12.00

Moerveien legesenter

Leger

 • Ole Grytten
 • Maria Bjerkreim Garder
 • Mikal Magnus Ursin

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 44 80 (telefontid: kl. 09.00–12.00 og 13.00–15.00)
Adresse: Moerveien 14, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 113, 1431 Ås

Online timebestilling: helsenorge.no

Åpningstider

Mandag til fredag: kl. 08.00–15.00

Vinterbro legesenter

Vinterbro legesenter er to legekontorer som er samlokalisert i 3. etasje på Vinterbro-senteret.

Adresse: Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro
Postadresse: Postboks 25, 1429 Vinterbro

Sjøskogen legekontor

Lege: Tore Olai Høghjelle

Dr. Amir Waqas Ali er vikar for dr. Høghjelle frem til 1.6.26.

Telefonnummer: 64 94 55 02

Åpningstider

 • Tirsdag: kl. 12.00–16.00
 • Onsdag og torsdag: kl. 09.00–16.00
 • Vanligvis stengt mandag og fredag, men se www.dokter.no for drop-in-timer

Dr. Ali legger per i dag opp til utvidede åpningstider, og holder stort sett åpent kl. 08.20–15.40 alle hverdager, og noe kortere på fredager.

Vinterbro legekontor

Lege: Audun Zapffe

Telefonnummer: 466 83 740

Åpningstider

 • Mandag og onsdag: kl. 08.30–16.00
 • Tirsdag og torsdag: kl. 08.30–12.00
 • Fredag: stengt

Ås legekontor (Angelica Scorpios)

Kontaktinformasjon

SMS-tjeneste er foretrukket kontaktmåte: Send SMS via HelseRespons til nummer 2097: ÅSLEGE (skriv inn din beskjed). En melding kan se slik ut: ÅSLEGE Ola Hansen ønsker time, gjerne i neste uke.Kontoret har telefonnummer 64 97 30 50.
Adresse: Myrveien 2, 1430 Ås

Åpningstider

 • Mandag, tirsdag og fredag: kl. 09.00–15.00
 • Onsdag og torsdag: stengt

Fastlegekontor uten fast lege (tidligere Carl Göran Åkerberg)

Dr. Åkerberg ga fra 18.12.23 videre sin fastlegehjemmel i Ås kommune. Kommunen ønsker å rette en stor takk til ham for hans innsats for pasientene gjennom mange år!

Overgangsperiode

Det er kommunens plikt å sørge for fastlege til alle som per i dag er pasienter på dr. Åkerberg sin tidligere liste. Kommunen har derfor ansatt en fulltidsvikar på listen fra 11.3.24. Legen heter Vi Dan Hien Nguyen.

Vikaren har kontor ved resepsjonen ved hovedinngangen på Moer helsehus (Tunveien 2, 1430 Ås). I en overgangsperiode heter legesenteret «Fastlegekontor uten fast lege». Kommunen jobber for at listen fra nyttår 2025 skal inngå i et nytt legesenter med tre leger.

For å bestille time hos vikaren, kontakter man Ås kommunale fastlegekontor. Dette er fordi «Fastlegekontor uten fast lege» per i dag ikke har eget støttepersonell. Åpningstider er mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.00. Telefonnummer er 64 97 43 20, med telefontid hverdager kl. 09.00 til 11.00. Per i dag er eneste mulighet for å bestille time å ta kontakt per telefon, eller ved å bestille time i skranken.

Journalsystem

«Fastlegekontor uten fast lege» får fortløpende tilgang til journalopplysninger til de pasientene som kommer på time. Legekontoret kan også hjelpe pasienter på listen som har byttet fastlege med å overføre journal til ny lege.

Listen er nå igjen åpnet for inntak, og har ledig plass.