Ås kommune har til sammen 15 fastlegehjemler, og har gjennom en årrekke vært privilegert ved å ha et av landets mest stabile fastlegekorps.

Din fastlege skal kunne tilby deg både planlagte konsultasjoner og til en viss grad også øyeblikkelig hjelp innenfor kontorets åpningstider. I forbindelse med ferieavvikling sommer, jul og påske, vikarierer alle fastlegene i Ås kommune for hverandre. Se mer informasjon om hvert enkelt legekontor lenger ned på siden.

I tillegg til fastlegene, har kommunen til enhver tid også tre LIS1 – lege i spesialisering del 1. Dette var tidligere kjent som turnusleger. To av disse er knyttet til Ås kommunale fastlegekontor og én til Da Vinci-klinikken. Dette er fullverdige leger som er i starten av sin spesialisering, og kommer rett fra et års tjeneste på sykehus. LIS1 tjenestegjør hos oss et halvt år, og det kommer nye hver 1. mars og 1. september. Kommunen har også leger ansatt i kommunal administrasjon og ved Moer sykehjem, Moertunet og på helsestasjonen.

Fastlegeordningen og de kommunale legetjenestene er i endring, og Ås kommune jobber nå med å utarbeide en legeplan som skal gi retning og ruste kommunen for å kunne tilby gode fastlegetjenester og andre legetjenester til alle våre innbyggere også i årene som kommer.

I tilfeller hvor du har behov for akutt legehjelp og din fastlege ikke har flere timer ledig, kontakt Follo legevakt på Ski sykehus på telefonnummer 116 117. Disse holder åpent hele døgnet, alle dager. Ved akutt livstruende tilstander bør man ringe medisinsk nødnummer 113.

Informasjon om hvordan du bytter fastlege finner du på helsenorge.no.

Mange fastleger tilbyr sine pasienter bestilling av time og fornying av resept på helsenorge.no.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege i Ås kommune er Ådne Dæhlin.

 • E-post: post@as.kommune.no (ikke send sensitiv informasjon på e-post)
 • Telefon via kommunens sentralbord: 64 96 20 00 (kommuneoverlegens telefontid for publikum er tirsdager og torsdager kl. 10.00 til 11.00)
 • Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Kommuneoverlegen har kontor på Ås rådhus og er organisatorisk plassert i fagstab under kommunedirektøren.

Kommuneoverlegens oppgaver er blant annet innen: Medisinskfaglig rådgivning av kommunen, smittevern, miljørettet helsevern, helseberedskap og folkehelse, samt enkelte oppgaver knyttet til områder som fastlegeordningen og psykisk helsevern.

Ås kommunale fastlegekontor

Leger

 • Faruk Busuladzic
 • Solveig Elise Thorsnes
 • Julien Vibert
 • Vuk Palibrk
 • To LIS1 (turnusleger)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 43 20 (telefontid kl. 09.00–11.00)
Adresse: Tunveien 2, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Se hjemmeside for SMS-bestilling av timer: www.askommunalefastlegekontor.no

Åpningstider

 • Mandag til fredag: kl. 08.00–15.00

Da Vinci-klinikken

Leger

 • Christos Glavas
 • Tatjana Haddeland
 • Én LIS1 (turnuslege)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 910 06 639. Telefonen er åpen mandag, onsdag, torsdag kl. 9–11.30 og 13–15, samt fredager kl. 9–11. Tirsdager stengt.
Adresse: Tamburveien 5, 1406 Ski

Hjemmeside: www.davinciklinikken.no

Online timebestilling: helsenorge.no

Åpningstider

 • Mandag: kl. 08.00–15.00
 • Tirsdag: stengt
 • Onsdag: kl. 08.00–15.00
 • Torsdag: kl. 08.00–15.00
 • Fredag: kl. 08.00–12.00

Åsvang legekontor (tidligere Det blå huset legesenter)

Leger

 • May Berit Barli
 • Unni-Britt Sørli

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 31 40
Adresse: Raveien 6 A, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 140, 1431 Ås

Online timebestilling, e-konsultasjon og reseptbestilling gjøres via PasientSky sin app eller nettside.

Se mer informasjon på legesenterets hjemmeside: www.detblahusetlegesenter.no

Åpningstider

 • Mandag til torsdag: kl. 08.45–15.00
 • Fredag: kl. 08.45–12.00

Moerveien legesenter

Leger

 • Ole Grytten
 • Maria Bjerkreim Garder
 • Mikal Magnus Ursin

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 44 80 (telefontid: kl. 09.00–12.00 og 13.00–15.00)
Adresse: Moerveien 14, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 113, 1431 Ås

Online timebestilling: helsenorge.no

Åpningstider

Mandag til fredag: kl. 08.00–15.00

Vinterbro legesenter

Vinterbro legesenter er to legekontorer som er samlokalisert i 3. etasje på Vinterbro-senteret.

Adresse: Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro
Postadresse: Postboks 25, 1429 Vinterbro

Sjøskogen legekontor

Lege: Tore Olai Høghjelle

Amir Waqas Ali er vikar for dr. Høghjelle frem til 30.4.24.

Telefonnummer: 64 94 55 02

Åpningstider

 • Tirsdag: kl. 12.00–16.00
 • Onsdag og torsdag: kl. 09.00–16.00
 • Vanligvis stengt mandag og fredag, men se www.dokter.no for drop-in-timer

Dr. Ali legger per i dag opp til utvidede åpningstider, og holder stort sett åpent kl. 08.20–15.40 alle hverdager, og noe kortere på fredager.

Vinterbro legekontor

Lege: Audun Zapffe

Telefonnummer: 466 83 740

Åpningstider

 • Mandag og onsdag: kl. 08.30–16.00
 • Tirsdag og torsdag: kl. 08.30–12.00
 • Fredag: stengt

Sentrum legesenter Ås (Carl Göran Åkerberg)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 469 42 641
Adresse: Moerveien 6 E, 1430 Ås

Legen foretrekker timebestilling via skjema på nettsiden www.wifvelsta.no. Alle skriftlige henvendelser journalføres.

Åpningstider

 • Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 11.00–17.00
 • Mandag og fredag: etter avtale

Dr. Åkerberg gir videre sin fastlegehjemmel i Ås kommune fra 18.12.23. Kommunen har plikt til å sørge for fastlege til alle som per i dag er pasienter på denne listen, og jobber derfor med å få på plass én eller flere nye leger som kan overta praksisen. Om nødvendig vil kommunen i en overgangsperiode sørge for vikar frem til en permanent løsning er på plass. Det kan i den forbindelse bli midlertidig eller permanent behov for å flytte praksisen til andre lokaler. Så snart det foreligger mer informasjon, vil det blant annet legges ut her på denne nettsiden. Mer informasjon vil være tilgjengelig før Dr. Åkerberg gir seg 18.12.23.

Listen er låst for videre inntak, og det er derfor per i dag ikke mulig for nye pasienter å få plass på listen eller å stå på venteliste til plass.

Ås legekontor (Angelica Scorpios)

Kontaktinformasjon

SMS-tjeneste er foretrukket kontaktmåte: Send SMS via HelseRespons til nummer 2097: ÅSLEGE (skriv inn din beskjed). En melding kan se slik ut: ÅSLEGE Ola Hansen ønsker time, gjerne i neste uke.Kontoret har telefonnummer 64 97 30 50.
Adresse: Myrveien 2, 1430 Ås

Åpningstider

 • Mandag, tirsdag og fredag: kl. 09.00–15.00
 • Onsdag og torsdag: stengt