Ås kommune har tilsammen 15 fastlegehjemler, og kommunen har gjennom en årrekke vært priviligert ved å ha et av landets mest stabile fastlegekorps.

Din fastlege skal kunne tilby deg både planlagte konsultasjoner og øyeblikkelig hjelp innenfor kontorets åpningstider. I forbindelse med ferieavvikling sommer, jul og påske, vikarierer alle fastlegene i Ås kommune for hverandre.

I tillegg til fastlegene har vi også tre LIS1 – lege i spesialisering del 1, tidligere kjent som turnusleger. Av disse er to knyttet til Ås kommunale fastlegekontor og én til Da Vinci-klinikken. LIS1 tjenestegjør hos oss et halvt år, og det kommer nye hver 1. mars og 1. september. Kommunen har også leger ansatt i kommunal administrasjon og ved Moer sykehjem, Moertunet og på helsestasjon.

Fastlegeordningen og de kommunale legetjenestene er i endring, og Ås kommune jobber nå med å utarbeide en legeplan som skal gi retning og ruste kommunen for å kunne tilby gode fastlegetjenester og andre legetjenester til alle våre innbyggere også i årene som kommer.

Ved behov for akutt legehjelp utenfor kontorenes åpningstider, kontakt Follo legevakt på telefonnummer 116 117. Disse holder åpent hele døgnet, alle dager. Ved akutt livstruende tilstander bør man ringe medisinsk nødnummer 113.

Informasjon om hvordan du bytter fastlege finner du på helsenorge.no.

Mange fastleger tilbyr sine pasienter bestilling av time og fornying av resept på helsenorge.no.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege i Ås kommune er Ådne Dæhlin. Grunnet permisjon vil fra 1. oktober 2022 Anette Skarshaug Skeie være vikarierende kommuneoverlege.

 • E-post: post@as.kommune.no (ikke send sensitiv informasjon på e-post)
 • Telefon via kommunens sentralbord: 64 96 20 00 (kommuneoverlegens telefontid for publikum er tirsdager og torsdager kl. 10.00 til 11.00)

Kommuneoverlegen har kontor på Ås rådhus og er underlagt kommunedirektøren.

Kommuneoverlegens oppgaver er blant annet innen: Medisinskfaglig rådgivning av kommunen, smittevern, miljørettet helsevern, helseberedskap, folkehelse, samt oppfølging av kommunens legetjenester og fastlegeordning.

Ås kommunale fastlegekontor

Leger

 • Faruk Busuladzic
 • Solveig Elise Thorsnes
 • Julien Vibert
 • Vuk Palibrk
 • To LIS1 (turnusleger)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 43 20 (telefontid kl. 09.00–11.00)
Adresse: Tunveien 2, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Se hjemmeside for SMS-bestilling av timer: www.askommunalefastlegekontor.no

Åpningstider

 • Mandag til fredag: kl. 08.00–15.00

Da Vinci-klinikken

Leger

 • Christos Glavas
 • Tatjana Haddeland (fra 1. oktober 2022)
 • Én LIS1 (turnuslege) fra 1. september 2022

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 910 06 639. Telefonen er åpen mandag, onsdag, torsdag kl. 9–12 og 13–15, samt fredager kl. 9–12. Tirsdag stengt.
Adresse: Tamburveien 5, 1406 Ski

Hjemmeside: www.davinciklinikken.no

Legesenteret har planer om å legge til rette for online timebestilling fra høsten 2022.

Åpningstider

 • Mandag: kl. 08.00–15.00
 • Tirsdag: stengt
 • Onsdag: kl. 08.00–15.00
 • Torsdag: kl. 08.00–15.00
 • Fredag kl. 08.00–12.00

Det blå huset legesenter

Leger

 • May Berit Barli
 • Unni-Britt Sørli

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 31 40
Adresse: Raveien 6 A, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 140, 1431 Ås

Online timebestilling, e-konsultasjon og reseptbestilling gjøres via PasientSky sin app eller nettside.

Se mer informasjon på legesenterets hjemmeside: www.detblahusetlegesenter.no

Åpningstider

 • Mandag til torsdag: kl. 08.45–15.00
 • Fredag: kl. 08.45–12.00

Moerveien legesenter

Leger

 • Ole Grytten
 • Maria Bjerkreim Garder
 • Mikal Magnus Ursin

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 44 80 (telefontid: kl. 09.00–12.00 og 13.00–15.00)
Adresse: Moerveien 14, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 113, 1431 Ås

Internettside og online timebestilling: moerveienlegesenter.no 

Åpningstider

Mandag til fredag: kl. 08.00–15.00

Vinterbro legesenter

Vinterbro legesenter er to legekontorer som er samlokalisert i 3. etasje på Vinterbro-senteret.

Adresse: Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro
Postadresse: Postboks 25, 1429 Vinterbro

Sjøskogen legekontor

Lege: Tore Olai Høghjelle

Amir Waqas Ali er vikar for dr. Høghjelle frem til 30.4.24.

Telefonnummer: 64 94 55 02

Åpningstider

 • Tirsdag: kl. 12.00–16.00
 • Onsdag og torsdag: kl. 09.00–16.00
 • Vanligvis stengt mandag og fredag, men se www.dokter.no for drop-in-timer

Dr. Ali legger per i dag opp til utvidede åpningstider, og holder stort sett åpent kl. 08.20–15.40 alle hverdager. Noe kortere på fredager.

Vinterbro legekontor

Lege: Audun Zapffe

Telefonnummer: 466 83 740

Åpningstider

 • Mandag og onsdag: kl. 08.30–16.00
 • Tirsdag og torsdag: kl. 08.30–12.00
 • Fredag: stengt

Skoleveien legesenter (Bjarne Oleg Vig)

Etter 33 år som allmennlege i Ås kommune, sa dr. Bjarne Oleg Vig opp sin fastlegehjemmel med virkning fra 1. august 2022. Kommunen er takknemlig for den store jobben han har lagt ned over mange år.

Hans kontor vil være stengt fra 1. august 2022. Fra 1. september er det heller ikke mulig å kontakte ham via helsenorge.no. Bygget er planlagt revet høsten 2022.

Fra 1. oktober vil alle gjenværende pasienter på listen til dr. Vig overføres til ny fastlege Tatjana Haddeland ved Da Vinci-klinikken. Også alle legesenterets elektroniske pasientjournaler overføres dit. Se egen fane over for kontaktinfo til Da Vinci-klinikken. Helfo sender ut informasjon om byttet til alle dette gjelder.

Sentrum legesenter Ås (Carl Göran Åkerberg)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 469 42 641
Adresse: Moerveien 6 E, 1430 Ås

Åpningstider

 • Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 11.00–16.00
 • Mandag og fredag: etter avtale

Legen foretrekker timebestilling via skjema på nettsiden www.wifvelsta.no. Alle skriftlige henvendelser journalføres.

Dr. Åkerberg er borte fra kontoret på dagtid 24. til 28.10.22. Disse dagene betjenes kontoret på kveldstid 20.30 til 22.30.

Ås legekontor (Angelica Scorpios)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 30 50
SMS-tjeneste: Send SMS via HelseRespons til nummer 2097: ÅSLEGE (skriv inn din beskjed). En melding kan se slik ut: ÅSLEGE Ola Hansen ønsker time, gjerne i neste uke.
Adresse: Myrveien 2, 1430 Ås

Åpningstider

 • Mandag, tirsdag og fredag: Kl. 09.00–15.00
 • Onsdag og torsdag: stengt

Dr. Scorpios har ferie 20.10.22 til 10.11.22. Kontoret vil da være stengt. Hun vil fortsatt være tilgjengelig via SMS-tjenesten (se over) for blant annet reseptfornyelser og forlenging av sykemeldinger. Dersom du trenger kontakt med lege utover dette mens hun er vekke, er hennes vikar dr. Carl Göran Åkerberg ved Sentrum legesenter Ås. Se egen fane for legesenteret lengre oppe. Ved akutt sykdom kan man også ta kontakt med legevakten i Ski på telefon 116 117.