Kunstverksted er et tilbud innen visuelle fag som tilbys på Solberg skole og Gamle Åsgård skole(Rødskolen) ved Kulturskolen i Ås. Det undervises innen et mangfold av teknikker og materialer, tilpasset alder. Tilbudet inneholder blant annet maling, tegning, skulptur og keramikk. 

I løpet av året er det flere prosjekter og utstillinger. Over tid vil eleven få mulighet til en solid platform for videre arbeid med fagområdet.  Verkstedet drives av utøvende kunstnere.

Tid, sted og påmelding

Solberg skole, onsdager kl. 14.45 - 16.15 (2.-7. trinn)
14:45-16:15: 2.-7.trinn. Tiden vil sannsynligvis bli delt opp i to aldersgrupper avhengig av søkergrunnlaget.  
Her kan du melde deg på Kunstverksted på Solberg skole.
 
Gamle Åsgård, torsdager 15.00 - 16.30, 17.00 - 18.30 og 18.40 - 20.10
2. trinn (7 år) til 20 år. Elevene deles inn i grupper basert på alder.
Her kan du melde deg på Kunstverksted på Gamle Åsgård.