Hvem må ha fettutskiller?

Fettutskiller benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder fett. Typiske virksomheter som trenger fettutskiller er virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler mat. Eksempler på virksomheter kan være:

 • Restauranter
 • Gatekjøkken og kiosker
 • Kafeer og bakerier
 • Næringsmiddelindustri som produserer fettholdig avløpsvann
 • Kantiner
 • Sykehjem og aldershjem
 • Slakterier
 • Meierier
 • Matbutikker med steke-/grillavdeling

Listen er ikke uttømmende. Krav kan gjelde andre virksomheter enn de som er nevnt over. 

Virksomheter som må ha fettutskiller, må til enhver tid ha gyldig avtale med et tømmefirma for tømming og kontroll.

Krav til fettutskiller

Fettutskiller er et viktig rensetrinn for å unngå fettholdig avløpsvann i avløpsnettet. Fett i avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk, og oversvømmelse i kjellere, lukt og rotteproblemer, tette pumpestasjoner og høyere avløpsgebyrer. Vær oppmerksom på at frityrfett aldri må tømmes i avløp eller i fettutskiller. Frityrfett stivner ekstremt raskt og vil i løpet av kort tid tette avløpsrør.

For å unngå at fett stivner i ledningsnettet, skal det fettholdige avløpsvannet passere en fettutskiller der fettet stivner og stiger til toppen, mens det resterende vannet slippes ut i avløpsnettet. Det må jevnlig tas prøver av vannet fra prøvetakningskum. Prøvetakingspunktet skal plasseres lett tilgjengelig, etter utløp fra fettutskilleren.

i RYPAAAAAAAcjS 4qAAAAAADA 8Qg 4AAAAAACA 4xFwAAAAAAAAxyPgAAAAAAAAjkfAAQAAAAAAHE 76vyycPBoAuXROAAAAAElFTkSuQmCC


Illustrasjon av fettutskiller med prøvetakingskum
 

Virksomheter som må ha fettutskiller, må til enhver tid ha gyldig avtale med et tømmefirma for tømming, kontroll og prøvetaking.

Søknad om- og installasjon av fettutskiller

Alle virksomheter som slipper ut fettholdig avløpsvann, må søke om påslippstillatelse.  Søknaden sendes inn via Gemini Entreprenørportal (geminientreprenorportal.no).

Det er viktig at følgende vedlegg legges ved søknaden:

 • Situasjonskart som viser plassering av fettutskiller
 • Produktblad for fettutskiller
 • Tømmeavtale med autorisert firma

Søknad om fettutskiller er søknadspliktig ihht. plan og  bygningsloven. Søknad om tiltak skal behandles av bygningsmyndigheten. Søknad sendes inn som en ordinær byggesøknad.

Aktuelt regelverk

Ås kommune følger Forskrift om begrensning av forurensning. Bestemmelsene om fettutskiller kan leses i forskriftens kapittel 15A.