Reisegodtgjørelse Skjema for reiseregning

Den som har et kommunalt tillitsverv, har rett til skyss-, kost- og overnatttingsgodtgjøring etter kommunens reiseregulativ.

Last ned reiseregningsskjema

Fyll ut skjemaet, legg ved kvitteringer og send dette på e-post til politisk.sekretariat@as.kommune.no

Erstatning for tap av inntekt

Den som har et kommunalt tillitsverv, gis erstatning for inntektstap som følge av møter som kvalifiserer til variabel godtgjøring. Ved bruk av avspasering eller feriedager gis det ikke erstatning.

Kontakt politisk.sekretariat@as.kommune for mer informasjon.

KS - folkevalgtprogram 2019-2023

  • Møtet er satt! Håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk
  • Folkevalgtes rettigheter og plikter

Heftene finner du her:

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/for-deg-som-folkevalgt/nye-og-reviderte-hefter-for-folkevalgte/