Reisegodtgjørelse Skjema for reiseregning

Den som har et kommunalt tillitsverv, har rett til skyss-, kost- og overnatttingsgodtgjøring etter kommunens reiseregulativ.

Last ned reiseregningsskjema

Fyll ut skjemaet, legg ved kvitteringer og send dette på e-post til politisk.sekretariat@as.kommune.no

Gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Gjeldende reglement

Godtgjørelsen til folkevalgte reguleres 1. januar hvert år, med grunnlag i ordførerens godtgjørelse pr. 1. januar. Reglementet revideres minst en gang i hver kommunestyreperiode.

Erstatning for tap av inntekt

Den som har et kommunalt tillitsverv, gis erstatning for inntektstap som følge av møter som kvalifiserer til variabel godtgjøring. Ved bruk av avspasering eller feriedager gis det ikke erstatning.

Skjema erstatning for tap av inntekt må fylles ut og sendes til politisk.sekretariat@as.kommune eller Ås kommune, politisk sekretariat, postboks 195, 1431 Ås. 

KS Folkevalgtprogram 2023-2027

KS Folkevalgtprogram 2023-2027 er et tilbud til alle folkevalgte i kommunestyrer, fylkesting, utvalg og bydeler i hele landet:

KS Folkevalgtprogram 2023-2027

Håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk:

Møtet er satt!

Registrering av folkevalgte

Alle folkevalgte politikere i Ås kommune skal registrere seg med kontaktinformasjon, og bekrefte at de er kjent med reglene for taushetsplikt.

Fyll ut kontaktskjema