Reisegodtgjørelse Skjema for reiseregning

Den som har et kommunalt tillitsverv, har rett til skyss-, kost- og overnatttingsgodtgjøring etter kommunens reiseregulativ.

Last ned reiseregningsskjema

Fyll ut skjemaet, legg ved kvitteringer og send dette på e-post til politisk.sekretariat@as.kommune.no

Gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Gjeldende reglement

Godtgjørelsen til folkevalgte reguleres 1. januar hvert år, med grunnlag i ordførerens godtgjørelse pr. 1. januar. Reglementet revideres minst en gang i hver kommunestyreperiode.

Erstatning for tap av inntekt

Den som har et kommunalt tillitsverv, gis erstatning for inntektstap som følge av møter som kvalifiserer til variabel godtgjøring. Ved bruk av avspasering eller feriedager gis det ikke erstatning.

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste må fylles ut og sendes til politisk.sekretariat@as.kommune eller Ås kommune, politisk sekretariat, postboks 195, 1431 Ås. 

KS - folkevalgtprogram 2019-2023

  • Møtet er satt! Håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk
  • Folkevalgtes rettigheter og plikter

Heftene finner du her:

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/for-deg-som-folkevalgt/nye-og-reviderte-hefter-for-folkevalgte/