Retningslinjer

Støtten skal stimulere til frivillige aktiviteter som bidrar til å utvikle gode sosiale og kulturelle møteplasser, identitet og tilhørighet. Aktivitetene skal også fremme god folkehelse, ha fokus på medvirkning, mangfold, toleranse og kreativitet.

Les retningslinjene før du søker

Skal du søke om midler, bør du lese retningslinjene først. Der kan du lese mer om vilkårene for å få støtte, og hva som kreves av rapportering hvis du får tildelt midler fra kommunen.

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune ble vedtatt høsten 2018 (PDF)

Leter etter økonomiske midler til ditt lag eller forening kan du også sjekke ut Tilskuddsportalen:

Dette kan du søke om midler til nå

Det er kun mulig å søke om tilskudd til kulturarrangementer.

Tidligere har det også vært mulig å søke om driftstilskudd til frivillige organisasjoner, integreringstilskudd og etableringstilskudd. 

Vi vil informere dersom det åpnes opp for å søke om disse tilskuddene igjen på et senere tidspunkt.

Tilskudd til kulturarrangementer

Gjennomfører du et kulturarrangement som er åpent for alle? Da kan du søke kommunen om midler. Du kan søke hele året.

Alle organisasjoner, lag eller enkeltpersoner i Ås kommune kan søke om tilskudd. Tilskuddet er ment å dekke kulturarrangementer som er åpent for alle, og som er offentliggjort gjennom presse eller andre informasjonskanaler.

Støtten kan gis som tilskudd eller underskuddsgaranti. Du kan ikke søke om underskuddgaranti etter at arrangementet er gjennomført.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

  • Budsjett for tiltaket
  • Kort beskrivelse av tiltaket

Søknaden sendes i god tid før avvikling av arrangementet til post@as.kommune.no. Det skal legges frem regnskap før tilskudd eller underskuddstilskudd utbetales.