PMTO foreldregruppe (foresatte til barn i alderen 3-12 år)

Dette er et gruppetilbud til foresatte som opplever ulike utfordringer i samspillet med barnet sitt. Gruppen passer for deg som har barn i alderen 3-12 år.

Oppstart høsten 2023 er tirsdag 17. oktober. Vi møtes 12 ganger, hvert møte varer 2,5 timer fra kl. 8:30-11:00.

Målet med gruppen er å:

  • styrke relasjonen mellom barn og voksen, og mellom søsken 
  • forsterke det emosjonelle båndet mellom voksen og barn ved å snu fastlåste samspillmønstre 
  • øke den positive involveringen (redusere konflikter, masing og dårlig stemning) 
  • trygge foresatte i sin rolle som omsorgsgiver – ha en plan når ting blir vanskelig 

Omfang: Vi møtes 12 ganger. Hver møte varer 2,5 time fra kl. 8:30-11:00.

Hvor: Lokalene til ungdomsklubben Midtgard i Langbakken

Oppstart høst 2023: tirsdag 17. oktober – avsluttes tirsdag 23 .januar 2024

Gruppeledere: PMTO/familie terapeut Trine Holst (telefonnummer 920 22 198) og PMTO terapeut/ TIBIR koordinator Stine Bjerke Windt (telefonnummer 959 39 675)

Påmeldte inviteres til en individuell samtale før oppstart av gruppen.

Hvis du har spørsmål om  tilbudet kan du ringe kommunens barne- og ungdomsteam på telefonnummer 940 21 410.

COS-P foreldregruppe (foresatte til barn i alderen 0-12 år)

COS-P (Circle of Security - Parenting) kurs skal støtte foreldre til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har, og hvordan de kan møte behovene på en omsorgsfull og utviklingsstøttende måte.

Oppstart høsten 2023 er i uke 41.

På kurset lærer du: 

  • Hvordan man kan tolke barnets behov 
  • Regulering og forståelse av barnets følelser 
  • Takle egen frustrasjon som forelder når barnet oppfører seg utfordrende 

Omfang: 7 ganger a 1,5 time på kveldstid, enten på tirsdager eller torsdager. Oppstart uke 41.

Gruppeleder kveldskurs tirsdag: Rita og Trine

Gruppeleder kveldskurs torsdag: Anne Mette og Henriethe.  

 Påmelding: Anne Mette, tlf: 940 21 428, eller på e-post til Cos@as.kommune.no  

Mestrende barn (barne- og foreldregruppe, barn i alderen 8-12 år)

Mestrende barn er et gruppetilbud for barn i alderen 8-12 år som er i risiko for å utvikle angst og depresjon. Tiltaket er basert på kognitiv atferdsterapi

Oppstart høsten 2023 er uke 37.

I tiltaket Mestrende barn arbeider barn i små grupper hvor de lærer om følelser, mestringsstrategier, regulering, problemløsning, avspenning, eksponering/aktivitetsøkning og selvbilde.

Barna utvikler og trener på ferdigheter for lettere å håndtere vanskelige situasjoner og følelser. Eksempler kan være i forhold til venner, å møte det de frykter, bedre humøret, problemløsning og å utvikle et bedre selvbilde. Det er også foreldregrupper hvor foreldrene lærer hvordan de kan støtte barnets utvikling i kurset.

Omfang for barna: 8 ganger oppmøte, 8 ganger digitalt, pluss hjemmeoppgaver. For foreldre: 2 ganger oppmøte. Oppstart uke 37, onsdager kl. 14.00-15.00.

Hvor: lokalene til Barne- og ungdomsteamet på Ås ungdomsskole.

Gruppeledere: Mona Gallefoss Nordal og Ellen Miles Tveita.

Vi inviterer til en familiesamtale før oppstart av gruppen.

Påmelding: Mona tlf: 457 41 388  

Tuning in to kids (foresatte til barn mellom 3 og 12 år)

Tuning into Kids (TIK) er et gruppetilbud for foreldre til barn mellom 3 og 12 år.

Neste kursrekke startes opp våren 2024.

TIK kan være nyttig for alle foreldre, og særlig for foreldre av barn som strever litt ekstra med tristhet, engstelse eller sinne. I gruppa lærer en mer om barns emosjonelle behov, en både gir og får støtte fra andre foreldre, og en øver på å møte barns følelser gjennom emosjonsveiledning.

Emosjonsveiledning handler om å oppdage følelser før de eskalerer, se situasjonen som en mulighet for nærhet og læring, hjelpe barn å sette ord på hvordan de har det, formidle aksept og forståelse for følelser, og eventuelt hjelpe med problemløsning.

Målsettingen i Tuning in to Kids er å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, utvide foreldres emosjonelle kompetanse, og gi foreldre en trygghet på at de har det som trengs for å hjelpe barnet sitt.

Omfang: 7 ganger a 2 timer

Påmelding: Ellen på tlf.nr. 920 20 085 

Tuning in to Teens (foresatte til unge mellom 12 og 18 år)

Tuning in to Teens er et gruppetilbud for foreldre til ungdommer 12-18 år. Tuning in to Teens kan være nyttig for alle foreldre, og særlig for foreldre til ungdommer som strever litt ekstra med tristhet, engstelse eller sinne.

Oppstart høsten 2023 er torsdag 7. september.

I gruppa lærer en mer om utviklingsmessige behov hos ungdommer, en både gir og får støtte fra andre foreldre, og en øver på å møte ungdommens følelser gjennom emosjonsveiledning. Emosjonsveiledning handler om å oppdage følelser før de eskalerer, se situasjonen som en mulighet for nærhet og læring, hjelpe ungdommen å sette ord på hvordan de har det, formidle aksept og forståelse for følelser, og eventuelt hjelpe med problemløsning. 

Målsettingen i Tuning in to Teens er å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, utvide foreldres emosjonelle kompetanse, hjelpe foreldre å forstå og takle situasjoner hvor de avvises av ungdommen, og gi foreldre en trygghet på at de har det som trengs for å hjelpe ungdommen sin. 

Neste kursrekke går over 7 torsdager fra kl.14-16 i Barne- og ungdomsteamets lokaler på Ås ungdomsskole.

Datoer: 7. september, 14. september, 21. september, 28. september, 19. oktober, 2. november, 9. november.

Gruppeledere: Ellen Miles Tveita og Andreas Næs Skoglund. Vi inviterer til en telefonsamtale før oppstart av gruppen. 

Påmelding: Ellen tlf. 920 20 085