COS-P foreldregruppe (foresatte til barn i alderen 0-12 år)

COS-P (Circle of Security - Parenting) kurs skal støtte foreldre til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har, og hvordan de kan møte behovene på en omsorgsfull og utviklingsstøttende måte.

Oppstart av kurs torsdag 4. april. Samme tidspunkt alle dagene, fra kl. 17:30-19:00.

På kurset lærer du: 

  • Hvordan man kan tolke barnets behov 
  • Regulering og forståelse av barnets følelser 
  • Takle egen frustrasjon som forelder når barnet oppfører seg utfordrende 

Omfang: 7 ganger a 1,5 time på kveldstid på torsdager. Det er plass til 10 deltakere per kursrekke. Kurset holdes i lokalene til barne- og ungdomsteamet på Ås ungdomsskole.

Gruppeleder kveldskurs torsdag: Anne Mette og Henriethe.  

 Påmelding: Anne Mette, tlf: 940 21 428, eller på e-post til Cos@as.kommune.no  

Mestrende barn (barne- og foreldregruppe, barn i alderen 8-12 år)

Mestrende barn er et gruppetilbud for barn i alderen 8-12 år som er i risiko for å utvikle angst og depresjon. Tiltaket er basert på kognitiv atferdsterapi

Oppstart vår 2024, nærmere informasjon kommer. Ta kontakt ved ønske om kurs. 

I tiltaket Mestrende barn arbeider barn i små grupper hvor de lærer om følelser, mestringsstrategier, regulering, problemløsning, avspenning, eksponering/aktivitetsøkning og selvbilde.

Barna utvikler og trener på ferdigheter for lettere å håndtere vanskelige situasjoner og følelser. Eksempler kan være i forhold til venner, å møte det de frykter, bedre humøret, problemløsning og å utvikle et bedre selvbilde. Det er også foreldregrupper hvor foreldrene lærer hvordan de kan støtte barnets utvikling i kurset.

Omfang for barna: 8 ganger oppmøte, 8 ganger digitalt, pluss hjemmeoppgaver. For foreldre: 2 ganger oppmøte.

Hvor: lokalene til Barne- og ungdomsteamet på Ås ungdomsskole.

Gruppeledere: Mona Gallefoss Nordal og Ellen Miles Tveita.

Vi inviterer til en familiesamtale før oppstart av gruppen.

Påmelding: Mona tlf: 457 41 388  

Tuning in to kids (foresatte til barn mellom 3 og 12 år)

Tuning into Kids (TIK) er et gruppetilbud for foreldre til barn mellom 3 og 12 år.

Tuning in to Kids:

Neste kursrekke

8 tirsdager kl. 17:00-19:00 følgende datoer: 27. aug, 3. sep, 10. sep, 17. sep, 24. sep, 8. okt, 15. okt, 22. okt. 

Gruppeledere: Ellen Tveita og Nina Hjellnes Øverås

Påmelding til Ellen på telefonnummer 920 20 085.

Hva er Tuning in to Kids?

TIK kan være nyttig for alle foreldre, og særlig for foreldre av barn som strever litt ekstra med tristhet, engstelse eller sinne. I gruppa lærer en mer om barns emosjonelle behov, en både gir og får støtte fra andre foreldre, og en øver på å møte barns følelser gjennom emosjonsveiledning.

Emosjonsveiledning handler om å oppdage følelser før de eskalerer, se situasjonen som en mulighet for nærhet og læring, hjelpe barn å sette ord på hvordan de har det, formidle aksept og forståelse for følelser, og eventuelt hjelpe med problemløsning.

Målsettingen i Tuning in to Kids er å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, utvide foreldres emosjonelle kompetanse, og gi foreldre en trygghet på at de har det som trengs for å hjelpe barnet sitt.

Omfang: 7 ganger a 2 timer

Tuning in to Teens (foresatte til unge mellom 12 og 18 år)

Tuning in to Teens er et gruppetilbud for foreldre til ungdommer 12-18 år. Tuning in to Teens kan være nyttig for alle foreldre, og særlig for foreldre til ungdommer som strever litt ekstra med tristhet, engstelse eller sinne.

Neste kursrekke

8 tirsdager kl. 13:30-15:30 følgende datoer: 27. aug, 3. sep, 10. sep, 17. sep, 24. sep, 8. okt, 15. okt, 22. okt. 

Gruppeledere: Ellen Tveita og Mona Nordal

Påmelding til Ellen på telefonnummer 920 20 085.

Hva er Tuning in to Teens?

I gruppa lærer en mer om utviklingsmessige behov hos ungdommer, en både gir og får støtte fra andre foreldre, og en øver på å møte ungdommens følelser gjennom emosjonsveiledning. Emosjonsveiledning handler om å oppdage følelser før de eskalerer, se situasjonen som en mulighet for nærhet og læring, hjelpe ungdommen å sette ord på hvordan de har det, formidle aksept og forståelse for følelser, og eventuelt hjelpe med problemløsning. 

Målsettingen i Tuning in to Teens er å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, utvide foreldres emosjonelle kompetanse, hjelpe foreldre å forstå og takle situasjoner hvor de avvises av ungdommen, og gi foreldre en trygghet på at de har det som trengs for å hjelpe ungdommen sin.