Portrettfoto av Bengt Nøst Klemetsen

Ordfører i Ås

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) ble valgt til Ordfører i Ås kommune i oktober 2023.

Ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen
Telefonnummer: 64 96 20 01
Mobil: 977 99 010
Ordføreren har sitt kontor i Ås rådhus, Skoleveien 1, 1430 Ås.

Kommunestyret

Arbeiderpartiet

Fast: 
Edvin Søvik 
Emilie Am 
Jørgen Holck Johannessen
Anette Alexandra Dey 
Martin Østtveit-Moe     
lna Libak         

Vara: 
Helene Lie Røhr
Sissel Beate Magnus
Terje Negård
Hilde Johansen Khayre 
Andom Hasho
Anja Fyksen Lillehaug 
Amir Ehsani 
Shangquan Chen
Rolf Berntsen

Fremskrittspartiet

Fast: 
Kjetil Barfelt
Gro Haug
Anne Whyte
Katharina Lerheim

Vara: 
Ulrik Barfelt                                
Morten Bjerke                                    
Victor Barfelt                                
Per Ivar Wroldsen                                
Ove Haslie                                     
Astrid Rundqvist                                
Veronica Green Haslie

Høyre

Faste:
Bengt Nøst-Klemmetsen                                
Zara Mushtaq Berg                                 
Sverre Strand Teigen                                
Rubina Mushtaq Rikheim      
Jan Henrik Martinsen
Nils Herman Sopp
Andreas Nedregård
Ole Fredrik Nordby
Camilla Retteraasen Semmerud
Stian Johannessen    

Vara: 
Matin Katiraee Winther
Daniel Belachew Asal!
Torill Myra
Nina Haugdahl
Marit Sverdrup
Robert Hald
Frank Jakobsen
Håkon Ystehede
Ulf Oppegård
Mathias Eckholdt
Marius Eidet
Vidar Hestnes Ranvig
Jan Ove Rikheim

Industri- og Næringspartiet

Fast: 
Carl E. Enger

Vara: 
Thomas Tronbøl
Kristian J. Røysland
Roar Svendsen
Eivind Hannestad

Miljøpartiet De Grønne

Fast:     
Martin Løken
Magnus Dybdahl
Helena Reierskog Harborg    

Vara: 
Tor Grobstok
Marte Marie Brynildsen
Sirianna Storma Pettersen
Jorne Luis Kasper
Elmod Rødland Noter
Asmund Godal Tunheim

Partiet Sentrum

Fast: 
Geir Krogh            

Vara: 
Tone Grindal
Bjørg Malme
Georg Børresen
Karoline Fløystad-Thorsen

Rødt

Fast: 
Morten Anker    

Vara: 
Tina Knarbakk
Erik Mæhlum Teppen
Kari Elise Moxnes
Guro Røed

Senterpartiet

Fast: 
Annett Hegen Michelsen    
Frode Jenssen Rustbakken    

Vara
Svend T. Kvarme
Marianne Helen Røed
Marie Vallset
Øistein Larsen
Kjetil Randem

SV - Sosialistisk Venstreparti

Fast: 
Kjersti Bakkebø Fjellstad
Marcus Oterholm
Guri Sæther

Vara: 
Simon Ludvig Claeson
Kristine Lien Skog
Håvard Steinsholt
Tuva Todnem Lund
Yonatan Bisrat Taye
Sindre Myrvold Ølness

Venstre

Fast: 
Olav Fjeld Kraugerud
Ewelina Baj

Vara:
Gustav Knutsen Torvik
Jorunn Nakken
Per Kristian K. L. Rørstad
Martha Hagbø
Stian Mo

Formannskapet

Formannskapets medlemmer

OrdførerBengt Nøst-Klemmetsen

H

977 99 010
 Zara Mushtaq Berg

H

984 74 320
 Sverre Strand Teigen

H

402 41 190
 Anne Whyte

Frp

 
 Kjetil Barfelt

Frp

913 13 131
VaraordførerAnnett Hegén Michelsen

SP

911 35 380
 Edvin Søvik

AP

909 17 957
 Emilie Efe Åm

AP

468 55 674
 Martin Løken

MDG

987 67 415
 Kjersti Bakkebø Fjellstad

SV

905 06 661
 Olav Fjeld Kraugerud

V

416 17 337

Hovedutvalg - Oppvekst og kultur (HOK)

Leder og medlemmer
LederNils H. Sopp922 60 520

Hovedutvalg - Helse og sosial (HHS)

Leder og medlemmer
LederRubina Rikheim900 49 670

Hovedutvalg - Teknikk og miljø (HTM)

Leder og medlemmer
LederKjetil Barfelt913 13 131

Kontrollutvalget

Leder og medlemmer
LederHanne Marit Gran950 20 771 

Eldrerådet (ER)

Leder og medlemmer
LederAnnett Hegén Michelsen911 35 380

Ungdomsrådet (UR)

Leder og medlemmer
LederDaniel Asalf929 79 107

Gruppeledere for de politiske partiene

Gruppeledere

Gruppeleder HZara Mushtaq Berg

H

984 74 320
Gruppeleder FrPKjetil Barfelt

Frp

913 13 131
Gruppeleder INPCarl Enger

INP

 
Gruppeleder SPAnnett Hegén Michelsen

SP

911 35 380
Gruppeleder ApEdvin Søvik

AP

468 55 674
Gruppeleder MDGMartin Løken

MDG

987 67 415
Gruppeleder SVKjersti Bakkebø Fjellstad

SV

905 06 661
Gruppeleder RTina Knarbakk

R

920 21 287
Gruppeleder VOlav Fjeld Kraugerud

V

416 17 337
Gruppeleder PSGeir Krogh

PS

915 14 818

Interkommunale selskaper - Kommunale samarbeid om oppgaveløsning

Kommunestyret skal vedta en eiermelding minst en gang per valgperiode. Meldingen skal gi oversikt over interkommunale selskapet kommunen har eierinteresser i, og skal øke bevisstheten rundt forvaltning av eierskapet.

Ås kommune er med i følgende kommunale samarbeid

Aksjeselskap:

 • Alarmsentral Brann Øst AS
 • Follo Futura Holding AS
 • Åspro AS
 • Myrveien 16 AS

Interkommunale selskap:

 • Follo Brannvesen IKS
 • Follo lokalmedisinske senter IKS (under avvikling i 2021, oppgavene er overtatt av nytt vertskommunesamarbeid, Follo medisinske senter)
 • Follo Ren IKS
 • Krise- og incestsenteret i Follo IKS
 • Nordre Follo Renseanlegg IKS
 • Søndre Follo Renseanlegg IKS
 • Viken kommunerevisjon IKS
 • Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS). (oppstart i 2020, har overtatt oppgavene til Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) som er under avvikling)

Interkommunalt samarbeid:

Follo Barnevernvakt

Administrative vertskommunesamarbeid:

 • Follo barne- og ungdomsskole
 • Stor-Follo IKT
 • Follo landbrukskontor
 • Ås læringssenter
 • Felles innkjøpskontor
 • Storfollo tilsynskontor (byggetilsyn)
 • Follo medisinske senter

Politikere og ansatte registrert i styrevervregisteret

Ås kommune er tilknyttet Styrevervregisteret til KS.

Bakgrunnen for registeret er at kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas best mulig. En måte å styrke omdømmet til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har, og dette gjøres bl.a. gjennom Styrevervregisteret.

Opplysningene i Styrevervregisteret finner du på nettsiden styrevervregisteret.no

VIKUS

Kontrollutvalget skal føre kontroll med kommunens forvaltning og dermed bidra til å skape tillit til kommunens myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon overfor innbyggerne.

Kontrollutvalget skal også passe på at kommunen leverer effektive tjenester og at tjenesteproduksjonen skjer i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets vedtak.

Utvalget skal også følge med på at kommunens eierskap i selskap og interkommunale samarbeid blir drevet i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget kan ikke gjøre om vedtak som er fattet av andre politiske organ, eller av administrasjonen.

Kontrollutvalget mottar sekretariatsbistand fra Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus)

Nettsider VIKUS - kontrollutvalget i Ås