Ås kommune ønsker å være tydelig på kvalitets- og miljøambisjoner for utviklingen i Ås sentralområde.

Det er derfor utarbeidet et kvalitetsprogram som er retningsgivende for videre arbeid med kvalitet og miljø innenfor Ås sentralområde.

Kvalitetsprogrammet skal være et verktøy for utbyggere i utarbeiding av planer og prosjekter, og for administrativ og politisk behandling av disse. Utbyggerne skal, ut fra kommunens ambisjoner for de ulike temaene, utarbeide mer konkrete mål og tiltak for det enkelte prosjekt.

Kvalitetsprogrammet er revidert i tråd med Kommunestyrets vedtak og kan leses her:

Saksutskrift Kommunestyret 24.03.2021

Kvalitetsprogram - Revidert etter kommunstyrets vedtak