Servering og fasiliteter

Turmuligheter i området

Kyststi langs fjorden. I Fålemarka er det mange merkede turstier. Mulig å gå til Breivoll, Svartskog og videre til Hvervenbukta.

Sherpatrappa er et flott turmål for sykkel- og fotturer.

Slik kommer du deg hit

Sherpatrappa er tilgjengelig til fots, med sykkel og med kajakk.

Kommer du med bil er det lurt å gå fra Svartskog, fra Breivoll eller betalingsparkering ved Kjærnes brygge.

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Mye jobb

Totalt er det lagt 278 trappetrinn. Dette er gjort for hånd – kun med enkle redskaper som hakke, spett, slegge, hammer og meisel i løpet av 18 arbeidsdager. Samtidig har sherpaene lagt mye omhu i å sette tilbake vegetasjonen rundt stien. Ta turen og opplev trappa. Har du for mye energi går du opp og ned flere ganger!

Breivoll friområde og Breivoll Gård DNT

Går du kyststien sørover fra trappa kommer du til Breivoll friområde.  Breivoll Gård ligger her og driftes av DNT Oslo og Omegn.

Skikk og bruk - Allemannsretten

  • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
  • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei
  • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
  • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.