Servering og fasiliteter

  • Naturrasteplass ved eller på steinen
  • Kultursti  

Aktiviteter og turmuligheter i området

Når du er oppe ved Ruggesteinen og har rugget ferdig fortsetter du på kulturstien. Her følger du skilt mot Breivoll Gård og kommer ned i sørenden av jordene på Breivoll. Fortsett over jordet og du er framme på gården. Flere aktivitetsmuligheter og gode vafler!

Breivoll Gård ligger idyllisk til innerst på friområdet og driftes av DNT Oslo og Omegn

Slik kommer du deg hit

Ruggesteinen ligger på den lure snarveien fra Nesset inn til Breivoll Gård. Du starter ved bussholdeplassen på Nesset og går mot Extra-butikken. Stien starter nord/øst for båtbutikken - opp bakken! Stein er skiltet og blåmerket.

  • Sykkel: Fint å sykle til Breivoll, nesten sammenhengende sykkelvei fra Ås sentrum.
  • Med egen bil: Parkering på utfartsparkeringene ved Breivoll.
  • Med kollektivtransport: Buss 505 til Nesset.

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Skikk og bruk - Allemannsretten

  • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
  • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei :)
  • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
  • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
  • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.