Hva er en ungdomslos?

Ungdomslosen skal bistå ungdom med et høyt faglig og sosialt skolefravær i overgangen fra 10. trinn til videregående skole, og ungdom som er i videregående opplæring/skole i aldersgruppa 16 – 25 år med å fullføre sitt utdanningsløp. Ungdomslosen er en del av Barne- og ungdomsteamet, som bistår barn, unge og familier i Ås kommune med veiledning og støttesamtaler.

Målgruppen er ungdom som i slutten av 10. trinn har et bekymringsfullt skolefravær og ungdom som er i videregående utdanningsløp med et bekymringsfullt skolefravær. Innsatsen rettes særlig mot ungdom med behov for ekstra støtte for å bedre sin tilknytning til skole, arbeid eller annen hensiktsmessig aktivitet/dagtilbud.  

Du kan ta kontakt hvis du er ungdom selv, eller hvis du er foresatt til en ungdom. Hjelpeinstanser kan også ta kontakt når samtykke foreligger.

Er du bekymret for en ungdom? Se også:

Hva kan ungdomslosen hjelpe med?

  • Motivasjonssamtaler med ungdommen i og utenfor skolen, og i overgangen mellom ulike faser i opplæringsløpet.
  • Bidra til helhetlig og koordinert innsats ved tett og tilrettelagt oppfølging for hver enkelt ungdom.
  • Miljøterapeutisk arbeid ved å være til stede på ungdommenes egne arenaer slik som skole, hjem og fritid.
  • Lose ungdommen gjennom et utdanningsløp eller over i andre dagtilbud
  • Samarbeide tett med ungdommenes foreldre/omsorgspersoner og bistå med å følge opp og støtte ungdommenes skolegang.
  • Hjelpe og motivere ungdom til å komme i kontakt med hjelpetjenester som kan gi nødvendig hjelp.
  • Bistå unge i tidlig arbeidsliv med behov for støtte for å klare å etablere seg og fungere i jobben.
  • Koordinere samarbeidet mellom skole, hjem og øvrig hjelpeapparat slik at hjelpen blir helhetlig og tilrettelagt.