Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilsyn

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 25-1 har kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift.

 

Ås kommunes tilsynsstrategi 2024-2025

Les mer om tilsyn på direktoratet for byggkvalitet sine sider